fbpx
Objavljeno najnovije istraživanje o mladima: Mladi u medijskom ogledalu 2021.

Objavljeno najnovije istraživanje o mladima: Mladi u medijskom ogledalu 2021.

Krovna organizcija mladih Srbije održala je konferenciju pod nazivom “Mladi u medijskom ogledalu”, 3. februara 2022. godine, u Mama Shelter-u u Beogradu. 

Na konferenciji su predstavljeni rezultati istraživanja Mladi u medijskom ogledalu 2021, koje se objavljuje petu godinu zaredom. Tema istraživanja je slika mladih u medijima, odnosno kako i koliko mediji izveštavaju o mladima.    

Imajući u vidu aktuelnu temu dodele državne pomoći mladima u iznosu od 100€, kao i rezultate istraživanja koji pokazuju da se mladi u medijima i u programima političkih partija ne pominju u dovoljnoj meri i na odgovarajući način, na konferenciji je najavljen monitoring izborne kampanje koji će KOMS realizovati, sa posebnim osvrtom na političku participaciju mladih i prisustvo mladih u medijima. 

Ključni nalaza istraživanja: 

  • Broj sadržaja o mladima je dvostruko veći u odnosu na prošlu godinu, pre svega zbog detaljnijeg izveštavanja o crnoj hronici i teme vakcinacije mladih. 
  • Na jednu vest o aktivizmu, dođe 13 vesti iz crne hronike. 
  • O kulturnim sadržajima za mlade i omladinskom aktivizmu izveštava se veoma retko. 
  • Mladi se u pozitivnom kontekstu prikazuju u svakom šestom tekstu ili prilogu. Negativan kontekst je tri puta češći. 
  • Ako su mladi prikazani u negativnoj konotaciji, najčešće su predstavljeni kao nasilni, nemoralni i promiskuitetni. 
  • Mladi su i u 2021. prikazani kao vrlo homogena grupa: prostor za mlade koji imaju invaliditet, u lošoj su materijalnoj situaciji, pripadaju manjinskoj naciji ili seksualnoj orijentaciji iznosi tek 5%. 
  • Muški akteri su dvostruko zastupljeniji od ženskih u javnosti. 
  • Mejnstrim mediji su, bez obzira na svoju uređivačku poziciju, odgovorno izveštavali o vakcinaciji mladih i podsticali je. 
  • Omladinski portali pokazali su daleko veći senzibilitet za izveštavanje o omladinskom aktivizmu od mejnstrim medija.  
  • Iako su najzastupljenije druge teme i formati, većina jutjuberki povremeno koristi svoje platforme kako bi progovorile o temama od šireg društvenog značaja, pre svega o rodnoj ravnopravnosti i mentalnom zdravlju. 

Istraživanje u celosti možete preuzeti ovde: PREUZMI ISTRAŽIVANJE.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ovo istraživanje izradila je Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa DW Akademijom, Institutom za medije i različitosti, Asocijacijom Lokal Pres i Novim Magazinom. Istraživanje je nastalo u okviru projekta DW Akademie Young Media – Media for and with young people, koji podržava Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju Savezne Republike Nemačke i DW Akademie kao i projekta MLADI: Media literacy alliance and digital importance, koji podržava Delegacija EU u Srbiji. 

Stavovi izraženi u ovoj publikaciji odgovornost su autora i izdavača i ne predstavljaju nužno stavove Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju Savezne Republike Nemačke, DW Akademie kao i Delegacije Evropske unije u Srbiji.