fbpx
KOMS traži pojačanje: Menadžer/ka programa i asistent/kinja za finansije i administraciju

KOMS traži pojačanje: Menadžer/ka programa i asistent/kinja za finansije i administraciju

Krovna organizacija mladih Srbije, najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Republici Srbiji, širi svoj tim i raspisuje konkurs na koji su pozvani da se prijave svi zainteresovani. Možete se prijaviti za jednu od dve pozicije – menadžera/menadžerku programa i asistenta/asistentkinju za finansije i administraciju. U nastavku možete pogledati sve informacije vezane za ove pozicije.

Pozicija menadžera/menadžerke programa

Za ovu poziciju bi trebalo da se prijaviš ako želiš da:

 • koordiniraš svim programima i tematskim celinama KOMS-a;
 • vršiš monitoring tekućih projekata i usklađuješ ih; organizuješ i koordinišeš rad projekata i koordinatora/ki programa i zaposlenih na programskim aktivnostima u cilju sveobuhvatnog pristupa programima i usklađivanja datuma i utvrđivanja rokova;
 • redovno izveštavaš generalnog sekretara/ku o trenutnim i planiranim aktivnostima, tekućim problemima i monitoringu projekata;
 • profesionalno i pravovremeno, u skladu sa vrednostima KOMS-a, komuniciraš sa partnerima, kolegama i koleginicama angažovanim na svim projektima koje KOMS sprovodi;
 • prikupljaš podatke neophodne za ocenjivanje uspešnosti ostvarenih rezultata tokom realizacije programskih i projektnih aktivnosti, sprovodiš redovnu analizu i obradu prikupljenih podataka i vodiš baze podataka;
 • predlažeš programska rešenja, reaktivne mere i politike generalnom sekretaru/ki, kao odgovor na novonastalu situaciju u društvenom, ekonomskom i/ili političkom okruženju i na osnovu odobrenja takve mere i sprovodiš;
 • obezbeđuješ razvojnu funkciju u KOMS-u i unapređenje programa KOMS-a;
 • izrađuješ periodične i finalne narativne izveštaje o radu KOMS i programima i tematskim celinama u saradnji sa koordinatorima/kama programa, koordinatorom/kom za komunikacije i odnose sa javnošću, koordinatorom/kom za monitoring i evaluaciju i ekspertima i radnim telima KOMS;
 • organizuješ i predstavljaš projektne aktivnosti i ostvarene rezultate drugim organizacijama i institucijama, stručnim krugovima i javnosti;
 • dostavljaš kvartalne programske izvaštaje generalnom sekretaru/ki;
 • pripremaš predloge godišnjih izveštaja o radu KOMS i GPR, strateške planove generalnom sekretaru za potrebe Skupštine;
 • umrežavaš se i razmenjuješ iskustva sa pojedincima, organizacijama i institucijama iz zemlje i inostranstva;
 • u slučaju nepostojanja pozicije koordinatora/ke programa, obavljaš poslove vezane za određenu programsku i tematsku oblast;
 • učestvuješ u pripremi i pisanju projekata i izveštaja za donatore, kao i u pripremi predloga za prikupljanje finansijskih sredstava;
 • brineš o vidljivosti programa i projekata kojim koordiniraš i radiš na plasiranju informacije za javnost u saradnji sa koordinatorom/kom za komunikacije i odnose s javnošću;
 • sprovodiš program prakse u KOMS-u i mentorišeš rad praktikanata/kinja za program;
 • učestvuješ u procesima planiranja i pisanja predloga projekata za donatore;
 • obavlja druge poslove po nalogu generalnog sekretara/ke.

Potrebna stručna sprema za ovu poziciju:

 • stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije).

Potrebno radno iskustvo:

 • minimum 4 godine radnog iskustva;
 • iskustvo u upravljanju projektima, programima i ljudskim resursima.

Posebni uslovi:

 • poznavanje engleskog jezika – napredni nivo;
 • poznavanje rada na računaru
 • iskustvo u upravljanju ljudskim resursima
 • visoko izražene pregovaračke, liderske i  komunikacijske veštine
 • veštine planiranja i pisanja, koordinacije i vrednovanja programa i projekata
 • poznavanje donatorske politike u Srbiji i regionu
 • iskustvo u radu u organizacijama civilnog društva
 • iskustvo u omladinskm sektoru i omladinskom radu.
 • sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative
 • sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu
 • analitičke sposobnosti
 • sposobnost koordinacije timom sa izraženim liderskim veštinama.

Uslovi rada koje možeš očekivati:

 • fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla);
 • radno mesto u kancelariji KOMS-a u Beogradu;
 • puno radno vreme – 40h nedeljno;
 • saradnja sa domaćim i inostranim partnerskim organizacijama i institucijama;
 • učešće u razvoju i unapređenju programa KOMS-a.

Tip angažovanja: ugovor o radu, sa tromesečnim probnim radom.

Kako se prijaviti?

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju: svoj CV, 2 pisma preporuke i motivaciono pismo (do 500 reči) na konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto menadžer/menadžerka programa KOMS-a“, najkasnije do 22. februara 2022. godine (do 23:59h). Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje prilikom selekcije.

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor sa komisijom koji će se obaviti 25. februara u Beogradu. Rezultati selekcije se očekuju do 28. februara 2022. godine.


Asistent/asistentkinja za finansije i administraciju

Za ovu poziciju bi trebalo da se prijaviš ako želiš da:

 • komuniciraš sa saradnicima, partnerima, volonterima i drugim licima zainteresovanim i uključenim u projekat;
 • vodiš administrativno-tehničke i finansijske poslove na projektu i poslovima izveštavanja, dokumentovanja i arhiviranja;
 • odlažeš i arhiviraš neophodnu dokumentaciju i izdaje reverse za opremu KOMS-a i promotivni materijal;
 • budeš odgovoran/na za nabavku potrebnog materijala za funkcionalnost rada kancelarije KOMS-a i najavljenih projektnih aktivnosti i sastanaka organa i tela KOMS-a;
 • evidentiraš i arhiviraš svu finansijsku i administrativnu dokumentaciju KOMS-a u fizičkoj i elektronskoj formi (e-delovodnik) u saradnji sa koordinatorom/kom za finansije i administraciju;
 • budeš odgovoran/na za vođenje Delovodnika i Arhivske knjige u skladu sa Pravilnikom o arhiviranju i kancelarijskom poslovanju KOMS i Listom registratornog materijala;
 • pratiš realizaciju projekata koje KOMS sprovodi, učestvujući u organizaciji projektnih aktivnosti i pružajući logističku podršku: izrađuješ spiskove učesnika i komuniciraš sa učesnicima KOMS događaja, u skladu sa potrebama koordinatora/ke programa, arhiviraš dokumentaciju na konkursima;
 • pomažeš u sastavljanju finansijskih izveštaja u zavisnosti od potreba i delegiranja koordinatora/ke za finansije i administraciju;
 • pripremaš administrativno-tehničku dokumentaciju (izrada ugovora, odluka, prikupljanje računa i slično) za potrebe finansijskog izveštavanja u koordinaciji sa finansijskim menadžerom/kom i koordinatorom/kom za finansije i administraciju;
 • vodiš inventarni list KOMS imovine;
 • učestvuješ u procesima planiranja, realizacije, izveštavanja i vrednovanja projekata i programa KOMS-a;
 • obavljaš druge poslove po nalogu menadžera/ke za finansije i koordinatora/ke za finansije i administraciju odnosno generalnog sekretara/ke.

Stručna sprema:

 • stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Radno iskustvo: minimum 1 godina iskustva rada u nevladinom sektoru.

Posebni uslovi:

 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru
 • organizatorke sposobnosti i komunikacijske veštine
 • iskustvo u administrativno-tehničkim poslovima i asistiranju u projektnom menadžmentu
 • sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative
 • sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu
 • sposobnost rada u timu i dobar timski duh

Tip angažovanja: ugovor o radu na određeno na 6 meseci, od kojih su prva 2 meseca probni rad i uz mogućnost produženja ugovora.

Kako se prijaviti?

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju: svoj CV, spisak referenci sa kontaktima i motivaciono pismo (do 500 reči) na konkurs@koms.rs sa naznakom „Prijava za radno mesto asistent/asistentkinja za finansije i administraciju KOMS-a“, najkasnije do 22. februara 2022. godine (do 23:59h). Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje prilikom selekcije.

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor sa komisijom koji će se obaviti 25. februara u Beogradu. Rezultati selekcije se očekuju do 28. februara 2022. godine.


Za više detalja o konkursu možete kontaktirati Miljanu Pejić, generalnu sekretarku KOMS na imejl adresu: miljana.pejic@koms.rs, ili na broj telefona: 062/467-344 radnim danima od 9 do 17 časova.