fbpx
Digitalno učešće mladih: Mreža lokalnih koordinatora/ki i U-Report

Digitalno učešće mladih: Mreža lokalnih koordinatora/ki i U-Report

Krovna organizacija mladih Srbije okupila je mrežu lokalnih koordinatora/ki za jačanje učešća mladih kroz digitalno učešće. Mrežu lokalnih koordinatora/ki čine 12 organizacija članica KOMS. U petak, 25. i subotu 26. februara 2022. godine, održana je obuka za predstavnika/ce organizacija članica.

Obuka je imala za cilj da upozna predstavnike/ce sa digitalnim učešćem i platformom U-Report UNICEF Srbije. U periodu od marta do jula, 12 organizacija članica radiće na promociji digitalnog učešća i plaforme U-Report kroz različite načine promocije – od radionica, info dana do informativnih objava i onlajn aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Pozivamo vas da pratite kanale komunikacije ovih udruženja mladih i za mlade, kao i da posetite događaje i aktivnosti koji će biti organizovani.

Mrežu lokalnih koordinatora/ki čine sledeća udruženja:

Šta je U-Report?

U-Report je platforma koja osnažuje mlade da podele mišljenje o pitanjima koja ih okružuju i da učestvuju u društvu, kao i donosioce odluka i organizacije da uvaže stavove mladih u programima i strategijama. 

Ova platforma omogućava dijalog između mladih i institucija – digitalnim učešćem i upućivanjem na upitnike. Mogućnosti za participaciju moraju biti osigurane kako bi se obezbedilo pravo dece i mladih da učestvuju (u skladu sa Konvencijom o pravima deteta), kako bi se jačala njihova uloga i razvijala zajednica. 

Rezultati ovih anketa mogu da se primene za kreiranje i analizu javnih politika ili tema značajnih na lokalu, kao i za merenje napretka u različitim oblastima. 

Želiš da postaneš U-Reporter/ka?

Možeš se priključiti klikom na link ili skeniranjem QR koda jer se zajednica U-Reportera/ki nalazi na Viber-u.

Imaš pitanja za nas? Budi slobodan da nam pišeš na office@koms.rs.


Lokalne inicijative za jačanje digitalnog učešća mladih kroz projekat “Izražavanje potreba mladih jačanjem uloge i položaja predstavnika mladih” realizuje Krovna organizacija mladih Srbije uz podršku UNICEF Srbija.