fbpx
Mladi i sektor bezbednosti: Održani sastanci radne grupe

Mladi i sektor bezbednosti: Održani sastanci radne grupe

Tokom decembra 2021. i januara 2022. godine, održano je šest onlajn sastanaka radne grupe sastavljene od učesnika i učesnica koji su učestvovali na treninzima u okviru projekta Mladi i sektor bezbednosti.

Teme koje su bile u fokusu šest održanih sastanaka bile su Bezbednost životne sredine, Rodna ravnopravnost i Tolerancija i nediskriminacija. Tokom ovih onlajn sastanaka, učesnici/ce su sa facilitatorom Bojanom Elekom, iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, sastavili ukupno 18 preporuka.

Cilj ovih preporuka je da budu od pomoći predstavnicima jedinica lokalnih samouprava kao nosiocima aktivnosti formulisanja i implementacije Lokalnih akcionih planova (LAP) da se bave temom bezbednosti u ovim dokumentima, kako bi planirane aktivnosti bile u skladu sa stvarnim potrebama mladih iz ovih lokalnih sredina.

Takođe, preporuke će težiti jačanju partnerstva i saradnje između institucija, mladih i organizacija civilnog društva na lokalnom nivou, u cilju rešavanja i unapređivanja bezbednosti mladih u oblastima bezbednosti životne sredine, rodne ravnopravnosti, tolerancije i nediskriminacije. Na taj način, predstavnicima jedinica lokalne samouprave pružiti dragocen uvid u perspektivu koju mladi imaju o bezbednosnim izazovima i obezbediti da perspektiva mladih bude zastupljena i uzeta u obzir prilikom sprovođenja akcija i projekata, kako onih koje sprovode lokalne vlasti, tako i onih koje sprovode organizacije civilnog društva. Preporuke će pomoći u razumevanju pozicije, potreba i prioriteta mladih u oblasti bezbednosti životne sredine, rodne ravnopravnosti i tolerancije i nediskriminacije.

Set preporuka biće finalizovan i integrisan u završni dokument koji će sačiniti facilitator zajedno sa KOMS timom, a biće i prilagođene za štampanje u formi letaka.


Sastanci radne grupe su deo projekta „Lokalna akcija mladih za bezbednosnu kulturu”, koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.