fbpx
Uspešno realizovan treći Dijalog mladih sa premijerkom

Uspešno realizovan treći Dijalog mladih sa premijerkom

Nakon serije dijaloga sa donosiocima odluka, danas, u utorak, 7. decembra 2021. godine, je održan treći Dijalog mladih sa premijerkom u Naučno-tehnološkom parku u Nišu.

Dijalog mladih sa premijerkom 3.0 realizovan je uz podršku Evropske unije, sa ciljem da promoviše kulturu dijaloga i osnaži mlade da argumentovanom raspravom i predlozima mera unaprede svoj i položaj mladih u zajednicama u kojima žive.

Na Dijalogu su predstavnici/ce omladinskih udruženja i KOMS-a razgovarali sa predsednicom Vlade Republike Srbije, Anom Brnabić i ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Darijom Kisić-Tepavčević i državnim sekretarom Ministarstva omladine i sporta, Milanom Savićem, o temama u okviru 3 oblasti:

 • izmena i dopuna Zakona o mladima
 • oblasti Nacionalne strategije za mlade
 • Zakona o radnim praksama i Zakona o volontiranju

Ključne preporuke iznete na Dijalogu bile su:

Oblast izmene i dopune Zakona o mladima

 • prepoznavanje omladinskog radnika/ce u Zakonu o mladima
 • obaveznost postojanja funkcionalnih lokalnih saveta za mlade i drugih mehanizama za učešće mladih u procesu donošenja odluka, poput uspostavljenog Dijaloga sa predsednicom Vlade
 • prepoznavanje neformalnih grupa u okviru Zakona o mladima
 • povećavanje sredstava koja se izdvajaju za mlade i uključivanje mladih u komisije za odabir omladinskih projekata
 • uvođenje omladinskog odgovornog budžetiranja

Prioriteti mladih za pisanje nove Nacionalne strategije za mlade

 • povećanje vidljivosti osetljivih grupa i uvođenje kvota kao pozitivne diskriminacije
 • potreba da mladi budu prisutni u telima, kao što je Savet Regulatornog tela za elektronske medije
 • neophodnost podrške neformalnom obrazovanju od strane institucija
 • uvođenje participativnih budžeta, kako bi mladi birali na šta se troši novac koji je namenjen njima
 • obezbeđivanje prostora za mlade koji su inkluzivni, besplatni, održivi, slobodni
 • da u proces eksterne evaluacije budu uključeni predstavnici mladih i eksperti koji nisu zaposleni u Ministarstvu omladine i sporta

Deo Dijaloga koji se ticao zakona o radnim praksama i zakona o volontiranju:

 • Neophodno da postoji zakonodavni okvir za regulisanje radnih praksi, da bi se izbegla mogućnost zloupotrebe
 • Prava praktikanata da budu zaštićena kroz postojanje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem zakona o radnoj praksi
 • Propisani elementi za postojanje kvalitetnih radnih praksi
 • Uvođenje digitalne evidencije volontera/ki
 • Dodeljivanje nagrada najboljim volonterima/kama i promocija volonterizma kroz međusektorsku saradnju između relevantnih institucija

Najvažniji zaključci i obećanja sa Dijaloga:

 • Zanimanje omladinskog radnika biće prepoznato i u Zakonu o mladima i u Nacionalnoj strategiji za mlade
 • Premijerka obećala da će se proces izrade i dopune Nacrta Zakona o mladima ubrzati, odnosno ona će insistirati da se ovaj proces ubrza
 • Podvukla da je saradnja između ministarstava važna i da ona ne mora da se odvija samo kroz kabinet vlade
 • Premijerka iznela predlog da KOMS bude uključen u procese evropskih integracija, kao što je uključen Nacionalni konvent, kako bi se mladi pitali o svim važnim temama
 • Najavljeno da će od 1. januara biti uvedene dodatne poreske olakšice za mlade koji se zapošljavaju na prvom radnom mestu
 • Produžiće se rok za dostavljanje komentara radne grupe za izradu predloga Nacionalne strategije za mlade
 • Predlog da se KOMS sastane sa javnim servisom u cilju poboljšanja položaja mladih u medijima
 • Ministarka Kisić Tepavčević: Mora se raditi na jačanju svesti o volontiranju i promovisati ga kroz nagrađivanje mladih volontera/ki
 • Od sledeće godine ukidanje poreza na dodatnu dobit za sve mlađe od 40 godina
 • Istaknute prednosti Jedinstvenog informacionog sistema prosvete, kroz koji će se dobiti informacije o tačnom protoku vremena između završetka škole/fakulteta do pronalaska prvog posla

 

Snimak celog Dijaloga možete pogledati ovde:

 


Пројекат Млади на Влади – Дијалог младих и јавне власти се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Дијалог промена“, уз финансијску подршку Европске уније. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорна Кровна организација младих Србије.