fbpx
Uputstvo za čitanje i tumačenje rezultata istraživanja Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji

Uputstvo za čitanje i tumačenje rezultata istraživanja Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji

Dragi čitaoci i čitateljke našeg istraživanja,

Kako bismo predupredili pogrešna tumačenja rezultata naših istraživanja, molimo vas da imate na umu sledeća pojašnjenja:

  • Stavove mladih istraživački tim Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prikupio je kroz istraživački upitnik. Istraživački upitnik nije dijagnostički instrument, te je važno napomenuti da se u populacionim istraživanjima u kojima se koriste instrumenti za samoprocenu (kao što je slučaj u ovom istraživanju), dijagnoze ne postavljaju.
  • Prilikom prezentovanja rezultata u odeljku koji govori o mentalnom zdravlju mladih korišćeni su termini anksioznost i depresija jer je tako dato u uputstvima za skorovanje korišćenog upitnika, što se ne može izjednačiti sa dijagnozom koja se postavlja na drugačiji način.
  • Značajan je dobijeni podatak da je na osnovu samoprocene onih koji su učestvovali u našem istraživanju, učestalost simptoma stresa/depresije/anksioznosti visoka. Samoprocena mentalnog zdravlja mladih ispitivana je validiranom i pouzdanom skalom, prethodno već korišćenom na srpskom jeziku i značajan je broj mladih koji su odgovarali da su osećali simptome navedenih stanja.

Pozivamo sve medije i druge zainteresovane strane da o ovako osetljivim društvenim temama izveštavaju senzibilisano i u svrhu objektivnog i etičnog informisanja mladih i šire javnosti.

Za više informacija možete kontaktirati programsku koordinatorku KOMS-a na mejl anja.jokic@koms.rs.