fbpx
Savet za štampu: Blic prekršio dve tačke Kodeksa novinara Srbije korišćenjem stare izjave bivšeg generalnog sekretara KOMS

Savet za štampu: Blic prekršio dve tačke Kodeksa novinara Srbije korišćenjem stare izjave bivšeg generalnog sekretara KOMS

Krovna organizacija mladih Srbije, podnela je žalbu Savetu za štampu 4. novembra 2021, povodom teksta objavljenog u dnevnom listu “Blic” 26. oktobra iste godine, u kome je van konteksta, upotrebljena dve godine stara izjava bivšeg generalnog sekretara KOMS.  Drugog decembra, na zvaničnu i-mejl adresu Krovne organizacije mladih Srbije dostavljena je Odluka Saveta za štampu.

Odluku prenosimo u celosti:

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zorica Višnjić, Dragan Đorđević, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Vida Petrović Škero, Jelka Jovanović, Tamara Skrozza, Bojan Cvejić, Olivera Milošević i Jelena Petković, na sednici održanoj 25.11. 2021. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Sve manji broj studenata na fakultetima“, objavljenim 26. oktobra 2021. godine, dnevni list “Blic”

 1.prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2.prekršio je i tačke 1 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, odnosno po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Nalaže se dnevnom listu „Blic“ da ovu odluku objavi u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.

OBRAZLOŽENJE

Krovna organizacija mladih Srbije podnela je žalbu jer je u spornom tekstu, van konteksta, upotrebljena dve godine stara izjava bivšeg zaposlenog u ovoj organizaciji. On, kako je objašnjeno u žalbi, već sedam meseci nije u toj organizaciji, a javnost je objavljivanjem njegove stare izjave dovedena u zabludu. Novinari „Blica“ nikoga iz KOMS-a nisu zvali za izjavu, pa ni bivšeg zaposlenog koji je citiran. Po mišljenju podnosioca žalbe, tekstom su prekršene odredbe iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja, Odnos prema izvorima informisanja i Poštovanje autorstva.

Redakcija lista „Blic“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je „Blic“ izjavu „preuzeo“ iz starog teksta, a da pritom nije navedeno kada je ta izjava data i u kom kontekstu. Time su obmanuli čitaoce koji, čitajući tekst, zaključuju da je sagovornik to rekao sada za potrebe ovog teksta i time prekršili tačku 1 poglavlja Istinitost izveštavanja, kao i tačke 1 i 3 poglavlja Novinarska pažnja, pošto je prećutana činjenica koja može da utiče na razumevanje događaja.

Komisija je ocenila da je u ovom slučaju reč o nemaru i nepažnji autora teksta, koji je „reciklirao“ nešto što je prethodno objavljeno ne potrudivši se da to objasni čitaocima, a na koji je redakcija morala da reaguje. Greška je mogla lako da se otkloni objavljivanjem ispravke, odnosno objašnjenja da je reč o dve godine starom citatu.

Po mišljenju Komisije za žalbe, podnosilac žalbe je takođe propustio priliku da zatraži objavljivanje ispravke, čime bi u ovom slučaju bio postignut pravi efekat, jer bi sa time bili upoznati i čitaoci „Blica“. To što se podnosilac žalbe nije najpre obratio redakciji, ipak, ne umanjuje njen propust, jer ništa nije preduzela da ispravi grešku nastalu grubom nepažnjom autora teksta.

Podnosilac žalbe nije imao formalno pravo da se žali na kršenje autorskih prava, jer nije autor teksta iz kojeg je preuzet sporni citat, pa Komisija o kršenju tih odredbi nije ni odlučivala, kao ni o eventualnom prekršaju poglavlja Odnos prema izvorima informisanja, jer to poglavlje ne sadrži odredbu na čije kršenje je žalilac ukazao.