fbpx
Saopštenje Krovne organizacije mladih Srbije povodom skorašnjih protesta građana

Saopštenje Krovne organizacije mladih Srbije povodom skorašnjih protesta građana

Krovna organizacija mladih Srbije ovim putem pruža podršku mladima koji na miran način izražavaju svoje nezadovoljstvo trenutnim stanjem životne sredine u Srbiji. Smatramo da je miran protest jedan od legitimnih načina za izražavanje stava povodom relevantnih društvenih tema i da se na taj način gradi društvena kultura kojoj je imperativ dijalog i razmena mišljenja o pitanjima koja oblikuju život svih građana i građanki Srbije.

Prema podacima Alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih za 2021. godinu zaštita životne sredine je druga najvažnija tema za mlade u Srbiji, odmah nakon lične slobode, i njenu su važnost mladi ocenili kao veću u odnosu na prethodnu godinu. Uzevši ove podatke u obzir, možemo sagledati nedavne proteste kao dodatno svedočanstvo prioritetnosti ove teme kod mladih i potrebu da se ova tema nađe na agendi dijaloga sa donosiocima odluka.

Želimo da ovom prillikom pozovemo državne institucije, ali i sve mlade u Srbiji, da pristupe ovoj situaciji na demokratski način koji podrazumeva razmenu mišljenja i prihvatanje argumenata koji su zasnovani na podacima. U istom duhu, apelujemo na sve mlade, ali i ostale građane i građanke Srbije, kao i predstavnike/ce državnih institucija u čijoj je nadležnosti očuvanje mira i bezbednosti građana/ki, da se suzdrže od svakog oblika nasilja. Najoštrije osuđujemo svako nasilje nad mladima koji na miran način izražavaju svoje društvene i/ili političke stavove.

Nadamo se da će epilog ove situacije desiti u skladu sa principima demokratskog društva i da će glas mladih biti uvažen, te da će se pronaći optimalno rešenje koje će biti na dobrobit svih građana i građanki Srbije.

Krovna organizacija mladih Srbije, 1.12.2021.