fbpx
Predstavnice KOMS učestvovale na otvaranju novog ciklusa Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana o mentalnom zdravlju

Predstavnice KOMS učestvovale na otvaranju novog ciklusa Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana o mentalnom zdravlju

U okviru projekta Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana u organizaciji Saveta za regionalnu za saradnju, predstavnice KOMS posetile su 9. i 10. decembra Tiranu. U narednom periodu, u okviru ovog projekta i u okviru novog ciklusa tema u fokusu će biti mentalno zdravlje.

Predstavnici i predstavnice omladinskih krovnih organizacija šest ekonomija Zapadnog Balkana, kreatori politika i predstavnici Evropske komisije, okupili su se u Albaniji kako bi razgovarali o temi mentalnog zdravlja, koja je nakon nezaposlenosti zauzela drugo mesto prema istraživanju Regionalnog saveta za saradnju (RCC) pod nazivom “Balkan Barometar”. U uvodu je rečeno kako postoji potreba da se premosti jaz između potreba mladih kad je u pitanju zdravlje i dostupnih institucionalnih odgovora.  

Tokom dva dana učesnici su razgovarali o temama mentalnog zdravlja i izneli 13 preporuka na nivou regiona koje predviđaju kako da se podigne svest o mentalnom zdravlju, mere podrške i prenesu važnost prevencije mentalnog zdravlja mladih. Preporuke su podržali svi članovi Regionalne grupe eksperata iz svake od šest ekonomija regiona. 

Pored generalne sekretarke Saveta za regionalnu saradnju, Majlinde Bregu, završne reči uputili su i zamenica ministra zdravlja i socijalne zaštite Denada Seferi, direktorka Odeljenja SZO za državne zdravstvene politike i zdravstvene sisteme dr Nataša Azopardi Muskat, savetnica za razvoj ljudskog kapitala, Evropska komisija, Direktorat- general za susedstvo i pregovore o proširenju, Adrienn Kirali, mladi evropski ambasador (IEA), Kosovo*, Egzona Bekheti i generalna sekretarka KOMS, Miljana Pejić.

Projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana je trogodišnji projekat podržan od strane Evropske unije i organizovan od strane Saveta za regionalnu saradnju kojim se nastoji da se stvori dugoročni strukturirani regionalni dijalog između omladinskih organizacija i nacionalnih uprava fokusiran na zajedničko osmišljavanje politika koje će povećati učešće mladih u donošenju odluka, poboljšati sveukupno društveno-ekonomsko okruženje i mobilnost mladih. u ekonomijama Zapadnog Balkana kroz različite vrste aktivnosti.


Projekat Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana je trogodišnji projekat podržan od strane Evropske unije i organizovan od strane Saveta za regionalnu saradnju kojim se nastoji da se stvori dugoročni strukturirani regionalni dijalog između omladinskih organizacija i nacionalnih uprava fokusiran na zajedničko osmišljavanje politika koje će povećati učešće mladih u donošenju odluka, poboljšati sveukupno društveno-ekonomsko okruženje i mobilnost mladih u ekonomijama Zapadnog Balkana kroz različite vrste aktivnosti.