fbpx
Održane 2 onlajn obuke Omladinske mreže za nediskriminaciju i borbu protiv zločina iz mržnje

Održane 2 onlajn obuke Omladinske mreže za nediskriminaciju i borbu protiv zločina iz mržnje

Dve onlajn obuke održane od 15. do 17. decembra 2021. godine, okupile su 5 aktivista i 5 aktivistkinja kako bi učili o temama zločina iz mržnje, diskriminacije i javnog zagovaranja.

Ciljevi umrežavanja aktivista/kinja i sprovedenih obuka je stvaranje podsticajnog okruženja za aktivizam u ovim oblastima i promovisanje važnosti tolerancije i poštovanja različitosti.

Mladi aktivisti i aktivistkinje će biti osnaženi i motivisani da pokrenu i kreiraju zagovaračke inicijative, a trenerkinje će nakon sprovedenih obuka zajedno sa KOMS timom voditi članove/ice Omladinske mreže za nediskriminaciju i borbu protiv zločina iz mržnje kroz mentorski proces i pripremu zagovaračkih inicijativa.

Poruka nekih aktivista/kinja nakon završenih onlajn obuka je da bi trebalo učiniti Mrežu održivom jer okruženje koje umrežava mlade omogućava da osmisle, pripreme i sprovedu svoje inicijative. I da je to podrška pokretanju promena u praksi.


Projekat Podizanje svesti o zločinima iz mržnje kroz foto i video sadržaje sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u sklopu napora Misije OEBS-a u Srbiji u promovisanju nediskriminacije i borbe protiv zločina iz mržnje.Izrečeni stavovi u pozivu predstavljaju isključivo stavove autora i saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Misije OEBS-a u Srbiji.