fbpx
Održan dvodnevni trening o osnovama javnih politika i planskog sistema

Održan dvodnevni trening o osnovama javnih politika i planskog sistema

U četvrtak i petak, 16. i 17. decembra 2021. godine u Beogradu, održan je trening pod nazivom „Osnove javnih politika i planskog sistema.

Cilj treninga je da se učesnici i učesnice upoznaju sa procesom kreiranja javnih politika u teorijskom i praktičnom smislu, kao i da im približi planski sistem Republike Srbije, čije je razumevanje ključno za učešće u procesu donošenja odluka i uticaju na javne politike. Trening treba da omogući shvatanje procesa kreiranja javnih politika u RS, funkcionisanje planskog sistema i instrumente i mehanizme koji su mladima na raspolaganju a putem kojih mogu pokretati inicijative, uticati na kreiranje javnih politika, programa i mera kako bi doprineli sistemskim i dugoročnim promenama.

Atmosfera je bila dinamična, učesnici i učesnice su aktivno participirali u diskusijama i postavljali pitanja, a kroz interaktivnu vežbu su mogli da primene stečeno znanje u praksi, kada su imali zadatak da osmisle na koji način bi neki problem rešili javnim politikama.


Trening Osnove javnih politika i planskog sistema je integralni deo projekta  Izražavanje potreba mladih jačanjem uloge i položaja predstavnika mladih, koji se sprovodi u saradnji KOMS-a i UNICEF-a sa ciljem da poboljša veštine i znanje predstavnika/ca mladih, kao i svojih organizacija članica, te da im pruži podršku da se uključe u aktivnosti ispitivanja potreba mladih, zagovaranja ključnih potreba i preporuka mladih na nacionalnom i lokalnom nivou.