fbpx
Održan četvrti modul Akademije omladinske politike

Održan četvrti modul Akademije omladinske politike

U Beogradu, od 3. do 5. decembra 2021. godine, održan je četvrti modul V Akademije omladinske politike na temu javno zagovaranje.

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a, gde 20 učesnika i učesnica ima priliku da stekne znanje i iskustvo o omladinskoj politici, ovlada veštinama potrebnim za zagovaranje i kreiranje promena u društvu i bude osnaženo za primenu stečenih znanja u svojim lokalnim sredinama i šire.

Tokom trajanja četvrtog modula, učesnici i učesnice su imali prilike da sa trenerkinjom Jovanom Božičković obrađuju temu javnog zagovaranja. Takođe su imali priliku da rade u manjim grupama, učestvuju u diskusijama koje je trenerkinja inicirala, iskazuju svoja mišljenja i nauče razliku između javnog zagovaranja i lobiranja. Takođe su bili u prilici i da razumeju i nauče šta je i koja je to ciljna grupa zagovaračkih procesa i kampanja, ali i to kako se postavljaju i izdvajaju zagovarački lideri i liderke, kako mapirati pasivne i aktivne saveznike kao i vodeće oponente njihovih budućih zagovaračkih inicijativa ili procesa koje bi pokrenuli. Imali su priliku da mapiraju potencijalne oblasti u kojima bi pokrenuli zagovaračku kampanju i tom prilikom su adresirali neformalno obrazovanje, javno zdravlje i oblast zaštite životne sredine.

Kao najvažnija poruka sa kojom su otišli sa četvrtog modula jeste činjenica da je javno zagovaranje proces, koji bi trebalo da inspiriše pojedince i pojedinke da pokrenu promene i da tako postanu aktivniji građani i građanke, i da deluju u skladu sa javnim interesom.

Akademci i akademkinje imaće priliku da svoje praktične aktivnosti kreiraju i započnu i nakon V Akademije omladinske politike. KOMS tim će ih podržati i postali su deo alumnista i alumnistkinja AOP-a.


Пројекат “Млади имају предност 2.0“ спроводи Кровна организација младих Србије. Финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.