fbpx
Objavljeni rezultati istraživanja Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji

Objavljeni rezultati istraživanja Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji

Krovna organizacija mladih Srbije prezentovala je rezultate novog istraživanja Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji, u petak, 24. decembra u Medija Centru.

Prethodna 2020. i trenutna 2021. su godine u kojima je živote svih, pa tako i mladih obeležila pandemija COVID-19. U tom periodu shvatili smo da zdravlje ne predstavlja samo odsustvo bolesti, već i stanje potpunog fizičkog, duševnog i socijalnog blagostanja, a mladi su društvena grupa sa specifičnim problemima i potrebama, te je temi njihovog zdravlja potrebno posvetiti veću pažnju.

Iz tog razloga je Krovna organizacija mladih Srbije sprovela istraživanje pod nazivom Istraživanje Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji, koje analizira i mapira perspektivu i položaj mladih ljudi u oblasti zdravlja, ali i nastoji da ukaže pažnju relevantnim institucijama i akterima omladinske politike na ključne preporuke za unapređenje javnih politika u oblasti i pružanje adekvatne sistemske podrške mladima.

Istraživanje prikazuje:

 • Kako mladi percipiraju sopstveno zdravlje;
 • Iskustva mladih sa vakcinacijom i COVID-19 pandemijom;
 • Kakve stilove života vode mladi, kao i koliko brinu o svom fizičkom i mentalnom zdravlju.

Osim statističkih nalaza, istraživanje pruža I konkretne preporuke kako se zdravlje mladih uz podršku institucija može unaprediti.

U istraživanju je učestvovala 1.021 mlada osoba iz cele Srbije, a ono je spovedeno u okviru programa Zdravo Dvadesete uz podršku Galenike a.d. Beograd.

Ključni nalazi istraživanja su:

Samoprocena zdravlja i COVID-19

 • Više od polovine anketiranih mladih (58%) je verovatno ili sigurno imalo infekciju COVID-19 do trenutka sprovođenja istraživanja (avgust – septembar 2021. godine).
 • 72% mladih navodi da je verovatno ili sigurno neki član njihove uže porodice ili zajedničkog domaćinstva imao COVID-19 infekciju.
 • Nešto manje od polovine punoletnih mladih je vakcinisano (48%), dok druga polovina (52%) nije.
 • Skoro polovina svih mladih (49%) smatra da su vakcine protiv COVID-19 korisne u borbi protiv infekcije, dok druga polovina mladih (51%) ima negativan (19%) ili neopredeljen stav (32%) prema vakcinaciji.
 • Najčešće navođeni razlozi za negativan ili neopredenjen stav prema vakcinaciji su: nepoverenje u delotvornost vakcina (18%); nedostupnost i nedovoljna pouzdanost informacija (17%), kao i strah od neželjenih reakcija nakon vakcinacije (15%).

Stilovi života mladih

 • Četiri od pet mladih osoba (80.0%) tokom nedelje povremeno biva izloženo duvanskom dimu, a svaka treća (34.9%) svakodnevno udiše duvanski dim.
 • Iako se dve trećine mladih osoba (66.7%) nalazi unutar poželjnih vrednosti indeksa telesne mase, svaka peta mlada osoba (20.4%) je prekomerno uhranjena.
 • Najčešće navođeni razlozi za nedovoljnu fizičku aktivnost bili su da je vežbanje skupo (10%), nedostatak prostora za vežbanje (15%), i nedostatak društva za vežbanje (21%), kao i nedostatak vremena (51%) i osećaj umora (45%)
 • Dominantna motivacija za vežbanje bio je „lepši izgled“ (38%), svest o tome da je vežbanje deo zdravog stila života (34%), ljubav prema vežbanju (21%), ali i okruženje (7%).

Seksualno i reproduktivno zdravlje mladih 

 • Najčešći razlog zbog koga seksualno aktivni mladi ljudi ne koriste metode savremene kontracepcije jeste oslanjanje na tradicionalne metode poput prekinutog odnosa ili izbegavanja odnosa tokom plodnih dana (69,8%), nedostatak znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (65,4%) i nedostatak finansijskih sredstava za nabavku savremenih kontraceptivnih metoda (29,6%).
 • Tokom prethodnih 6 meseci, svega 26% ispitanika/ca je koristilo usluge zdravstvene zaštite u domenu ginekologije ili urologije (17,8% u privatnom sektoru zdravstvene zaštite i 8,2% u državnom sektoru) dok je više od polovine (56,7%) ispitivanih mladih osoba izjavilo da im nisu bile potrebne usluge ginekologa/škinje odnosno urologa/škinje.

Mentalno zdravlje mladih

 • Manje od jedne trećine mladih (30,7%) je imalo nivoe stresa u okviru normalnih vrednosti.
 • Više od dve trećine ispitanika/ca (68,5%) ima anksioznost.
 • Više od polovine ispitanika/ca (51,9%) ima simptome umerene ili teške depresije.
 • Više od trećine ispitanika/ca (34,2%) je navelo da su im bile potrebne usluge psihologa/škinje psihoterapeuta/kinje tokom poslednjih šest meseci, ali da nisu razgovarali sa psihologom/škinjom psihoterapeutom/kinjom.

Ostalo

 • Više od polovine mladih (55,3%) navodi da retko ili nikada ne koristi društvene mreže kao izvore informacija u vezi sa zdravljem i srodnim temama.
 • Manje od trećine mladih odlazi redovno kod stomatologa/škinje kako bi kontrolisali zdravlje svojih zuba (28,3%).

Istraživanje u celosti možete preuzeti putem sledećeg linka:
https://koms.rs/wp-content/uploads/2021/12/Istrazivanje-Zdravlje-mladih-.pdf

Molimo vas da pre izveštavanja o rezultatima ovog istraživanja pažljivo pročitate Uputstvo za čitanje i tumačenje rezultata istraživanja Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati programsku koordinatorku KOMS-a, Anju Jokić na broj telefona +381 69 738 443 ili na mejl adresu anja.jokic@koms.rs.


Istraživanje o zdravlju mladih u Srbiji Krovna organizacija mladih Srbije sprovodi u okviru programa Zdravo dvadesete uz podršku Galenike a.d. Beograd.