fbpx
Program jačanja kapaciteta: Završen ovogodišnji program jačanja kapaciteta

Program jačanja kapaciteta: Završen ovogodišnji program jačanja kapaciteta

Prethodnih vikenda održali smo poslednja dva modula programa jačanja kapaciteta na teme Javno zagovaranje i Komunikacija udruženja.

Program jačanja kapaciteta postoji koliko postoji i KOMS, a to je 10 godina. Namenjen je jačanju kapaciteta udruženjima mladih i za mlade u onim oblastima koje mogu doprineti boljem funkcionisanju udruženja i razvoju.

Učesnicima/cama je javno zagovaranje predstavljeno kroz primere iz prakse, kao i primere iz njihovih udruženja. Uz zadatke i analize mladi učesnici/ce su savladali opšte korake kada je u pitanju javno zagovaranje i kreiranje poruke. Kao najkorisnije ocenili su upravo predstavljene modele analiza koje im mogu pomoći u daljem radu u svojim udruženjima.

Na modulu Komunikacija udruženja, mladi učesnici/ce podelili su svoja iskustva u okviru udruženja, kako komuniciraju njihovi timovi, kako se komunicira sa volonterima i slično. Obrađena je tema interne i eksterne komunikacija, kao i koja je to razlika između ova dva vida komuniciranja. Kao najkorisnije sa ovog modula, mladi učesnici/ce ocenili su alate koji su im predstavljeni, alate za komunikaciju u okviru udruženja, a i van udruženja.

Praktični primeri ocenjeni su kao najefektivniji i najkorisniji – te je zaključak da se iz primera iz prakse najbolje uči.
Mladi iz različitih udruženja, različitih oblasti imali su priliku da kroz održana četiri modula programa jačanja kapaciteta steknu osnovne uvide u teme od važnosti za razvoj udruženja.

U oktobru i novembru održali smo četiri modula na teme:

Pozivamo udruženja mladih i za mlade da nam dostave predloge iz kojih to oblasti smatraju da bismo mogli da održimo naredne module u okviru programa jačanja kapaciteta, a takođe pozivamo udruženja mladih i za mlade da prate naloge na društvenim mrežama KOMS i informišu se o akrivnostima na kojima mogu da se prijave predstavnici/ce udruženja mladih i za mlade.


Пројекат „Млади имају предност 2.0“ спроводи Кровна организација младих Србије. Финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.