fbpx
Predstavnica KOMS učestvovala na seminaru o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu u organizaciji Misije OEBS u Srbiji

Predstavnica KOMS učestvovala na seminaru o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu u organizaciji Misije OEBS u Srbiji

Dvodnevni nacionalni seminar o prevenciji i borbi protiv nasilnog ekstremizma i radikalizacije koja vodi ka terorizmu (NERVT) održan je 25. i 26. novembra 2021. godine u Beogradu. Ovaj seminar okupio je preko 70 učesnika i učesnica kako bi podelili primere dobre prakse u implementaciji pristupa P/CVERLT (Preventing/Countering Violent Extremist Radicalization Leading to Terrorism).

Održan u kombinovanom formatu, u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji i Jedinicom za borbu protiv terorizma Odeljenja za transnacionalne pretnje pri Sekretarijatu OEBS-a, seminar je imao za cilj da informiše o procesu revizije Nacionalne strategije Republike Srbije za prevenciju i suzbijanje terorizma (2017-2021), o planiranoj izradi sledeće Nacionalne strategije planirane za 2022. godinu, kao i da pruži platformu za dijalog između civilnog društva, sektora bezbednosti i drugih predstavnika vlasti, kao i eksperata iz međunarodnih organizacija (poput OEBS-a, EU ili UN).

Predstavnica KOMS govorila je o primerima dobre prakse na temu Inicijative mladih i liderstvo u P/CVERLT – primeri iz Srbije. Govorila je o tome da je za prevenciju potrebna sistemski brinuti o mladima, kreirati za njih i sa njima aktivnosti u okviru neformalnog obrazovanja, kao i negovati među njima vrednosti tolerancije i nediskriminacije. Govorila je i o aktivnostima koje je KOMS sproveo u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, poput projekta Osvesti se, posveti se – mladi protiv zločina iz mržnje, Mladi i sektor bezbednosti, InterCOOLtural future.

Ona je ovom prilikom istakla: „Kroz rad KOMS-a prepoznata je neophodnost sveobuhvatnog razumevanja bezbednosti, kao i činjenica da društvena grupa mladih ima specifične bezbednosne potrebe i probleme koji stoga zahtevaju razvoj jedinstvenog pristupa. Međutim, glasovi mladi često ostaju nečuveni, iako su mladi važan deo našeg društva, sa velikim potencijalom.Iz tog razloga ljudska bezbednost mladića i devojaka mora pre svega biti predmet razmatranja i delovanja na lokalnom nivou, jer mladi ljudi direktno ostvaruju svoja prava u lokalnoj zajednici.Takođe, potrebno je razvijati bezbednosne aktivnosti i politike za ali i sa mladima“.