fbpx
Predstavljanje prioriteta Zagovaračkog plana KOMS

Predstavljanje prioriteta Zagovaračkog plana KOMS

U četvrtak, 25. novembra 2021. godine, Krovna organizacija mladih Srbije je organizovala događaj na kome su predstavljene ključne tačke Zagovaračkog plana KOMS. 

Predstavljanje prioriteta Zagovaračkog plana KOMS je finalna aktivnost u sklopu procesa izrade Zagovaračkog plana. Predstavljeni su zagovarački prioriteti predstavnicima/ma institucija i partnerima sa kojima KOMS namerava da sinergetski deluje u pravcu ostvareja zajedničkih ciljeva kako bi se položaj mladih u Srbiji unapredio. 

Ovom događaju prisustvovali su predstavnici i predstavnice Ministarstva omladine i sporta, Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u Srbiji, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), Helvetasa, Švajcarske razvojne agencije, Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO), Upravnog odbora KOMS-a. 

Događaj su otvorili generalna sekretarka KOMS, Miljana Pejić i Vladimir Valdes Garsija, šef departmana za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji koji je naglasio važnost učešća mladih u ovakvim procesima. 

Zagovarački prioriteti KOMS biće usmereni na ostvarivanje promena na 3 nivoa: 

  • promena na strateškom i normativnom nivou
  • promena na institucionalnom nivou
  • promena na nivou stavova i ponašanja

KOMS na ovaj način, fokusirajući zagovaračke prioritete, želi da ostvari dalje unapređenje okruženja za razvoj omladinske politike. Zbog toga smo zahvalni partnerima koji prepoznaju značaj strateškog delovanja krovnog saveza mladih kao najvišeg nezavisnog predstavničkog tela mladih u Republici Srbiji. 

Proces izrade zagovaračkog plana KOMS započet je u avgustu, zagovaračkom radionicom. U procesu su održane konsultacije sa organizacijama članicama online putem, kao i dodatne konsultacije na nivou upravljačkih organa KOMS. 


Proces izrade zagovaračkog plana KOMS realizuje se u u okviru projekta „Podrška participaciji mladih u Srbiji“, uz podršku Misije OEBS u Srbiji.