fbpx
Poruka KOMS na drugom Dijalogu mladih sa ministrom omladine i sporta

Poruka KOMS na drugom Dijalogu mladih sa ministrom omladine i sporta

Na Dijalogu mladih sa ministrom omladine i sporta, održanom 22. novembra, imali smo priliku da čujemo glas mladih, predstavnika i predstavnica udruženja mladih i za mlade, koji su na Dijalogu uputili konkretne predloge i načine za poboljšanje položaja mladih u Srbiji.

Završnu reč na Dijalogu je imao predsednik Upravnog odbora KOMS, Uroš Savić Kain. U nastavku možete poslušati ili pročitati njegov celokupni govor:Poštovani gospodine ministre,

Naše zajedničko prisustvo ovde danas pruža nadu da mlade u Srbiji slušaju i uvažavaju oni koji imaju tu mogućnost da utiču na naše životne prilike i neminovno naše životne puteve. Vaše odluke, poštovani gospodine ministre, kao i rad Ministarstva omladine i sporta, definitivno utiču na to dokle ćemo mi stići na tom putu i da li će se on završavati u našoj domovini ili izvan nje. Zahvalni smo naravno stoga što danas imamo priliku da sa vama govorimo o izazovima sa kojima se susrećemo kao i da predlazemo konkretna resenja za njihovo prevazilazenje. Današnji događaj je još jedan u nizu mnogih potvrda da mladi žele da učestvuju u razvoju svoje države, i da žele da pruže svoj doprinos, ali smo čuli da su za to potrebne određene mere i politike koje će da prevaziđu izazove sa kojima se mladi na tom putu suočavaju, a koji variraju u zavisnosti od mesta u kojima mladi žive. Zato je potrebno da se, kako na nacionalnom nivou, tako i na lokalnom nivou, mladi uključe u odluke koje se tiču raspodele sredstava, koja su upravo namenjena za odgovor na te izazove. Jer jedino sa mladima i sa njihovim predstavnicima te odluke mogu zapravo biti u skladu sa onim što jesu potrebe mladih. Početak izgradnje lokalnih zajednica koje sistematski i sistemski brinu o mladima leže upravo i u tome da se održivi mehanizmi učešća mladih uspostave na tim lokalima. Savet za mlade, o čemu smo dosta pričali danas, jeste jedan takav mehanizam, čijim uspostavljanjem na lokalnom nivou možemo napraviti važan prvi korak ka većem učešću mladih i ka lokalnim zajednicama kojima je briga o mladima prioritet.

S druge strane, uvođenje ovakvog mehanizma ne znači mnogo ukoliko on nije standardizovan odnosno ukoliko mladi širom Srbije nemaju jednake prilike da učestvuju u donošenju odluka u svojoj zajednici. Pomenuli ste da Savet kao takav nije definisan da se bavi nekim stvarima koje smo čuli, ali ono na šta bih Vas ja pozvao jeste da razmišljamo izvan kutije, odnosno da menjamo pravilnik, da menjamo naziv tog tela ukoliko je to potrebno i da se na taj način prilagođavamo našim izazovima a ne pokušavamo da se uklopimo u one neke okvire koji su možda zastareli i koji ne odgovaraju našim potrebama.

Sadašnji proces izrade Nacionalne strategije upravo pruža priliku da se jedan takav predlog koji se tiče uvođenja lokalnih saveta, nađe kao jedan od ciljeva i bude garancija da neće biti izgubljen iz vida već da će služiti kao smernica svima onima koji rade za mlade i sa mladima, a prvenstveno predstavnicima lokalnih institucija. Iako su rokovi učešća nekada bili vrlo uski, dosadašnji napori koje je Ministarstvo uložilo u uključivanje mladih u izradu nove Nacionalne strategije jesu za pohvalu.

Treba nastaviti u tom smeru i samo sprovođenje Nacionalne strategije treba učiniti transparentnijim, uključiti mlade u većoj meri i raditi sa njihovim predstavnicima kao saradnicima u proceni uspešnosti realizacije Strategije. Kao što smo takođe čuli, želimo da godine, da ovu istu priliku provedemo u prostoru koji je namenjen mladima, njihovom krovnom savezu, koji je besplatan za korišćenje kako bi udruženja mladih i za mlade mogla da ga koriste za svoje aktivnosti u Beogradu i kako bi mogli ovde da održavaju svoje sastanke, a sve u cilju naravno većeg učešća mladih.

Pomenuli ste kancelarije za mlade – one nisu prostor koji je vođen od mladih za mlade i o njihovim aktivnostima ne odlučuju sami mladi već koordinatori kancelarija za mlade, te u tom smislu oni mogu poslužiti za neku svrhu ukoliko tu postoji detaljno planiranje, ali oni imaju programe koji nisu u skladu sa potrebama udruženja da održavaju svoje aktivnosti i da se sastaju. Takođe, sve one prilike za mlade koje su stvorene u ovom procesu normativnih izmena kao i one koje već postoje treba učiniti dostupnim i objediniti ih kako bi mladi mogli da donose informisane odluke o svom školovanju, karijernom putu i ličnom razvoju ali takođe procesima koji određuju njihov položaj.

Ništa do sada navedeno ne sme isključivati ni jednu mladu osobu u Srbiji, te u tom smislu koliko god bilo naporno, moramo uložiti sve potrebne da svi mladi a pogotovo oni iz osetljivih grupa imaju jednake prilike za učešće i korišćenje mehanizama koji budu razvijeni.

Pomenuli ste malopre da su CV-jevi nešto što je zastarelo, zbog toga što svi mladi imaju internet – to nažalost nije tačno. Svi mladi u Srbiji nemaju internet, mi imamo istraživanje na osnovu koga smo videli da tokom lockdown-a, 15% mladih nije imalo nikakav pristup obrazovanju, upravo zbog toga što ne poseduje internet ili mogućnosti da prate nastavu na taj način, te moramo voditi računa da ono što jeste statistički najčešće – a to je da mladi možda danas zaista imaju pristup da pišu CV-jeve, da se informišu o tome, to ne važi za sve mlade.

Pored našeg učešća u donošenju odluka, naravno želimio i vaše učešće, gospodine ministre, na događajima i aktivnostima koja organizuju udruženja mladih i za mlade kako biste im pružili podršku i prepoznali njihove napore.

Takođe se nadamo intenziviranju saradnje krovnog saveza, Ministarstva omladine i sporta a posebno Vašem većem odazivu na sastanke i pozive koje upućujemo za sastanke i aktivnosti, s obzirom na 2021. godinu u kojoj je slučaju 60% poziva koje je KOMS uputio Ministarstvu, izostalo učešće bilo kog predstavnika, na 13% poziva je nivo predstavljanja bio  niži od očekivanog, na 40% poziva nikada nismo dobili odgovor. Takođe ste pomenuli ako KOMS želi da bude krovni savez, mi se nadamo da zakonskom priznatošću mi jesmo trenutno jedini krovni savez, postoje savezi drugih udruženja, postoji Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada, postoji Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade ali u ovom trenutku je samo jedan krovni savez mladih.

Nadamo se da je Vaše ubeđenje kao i naše da zakonski zahtevi za sticanje statusa krovnosti jesu ono što obezbeđuje reprezentativnost i da oni kao takvi moraju biti visoki i barem biti viši od onoga što su trenutno, ako želimo da unapređujemo tu reprezentativnost.

Naš stav je takođe da nijedna organizacija u samom zakonu ne sme biti navedena kao krovni savez, jer ostavljamo otvorenu mogućnost da se jednog dana osnuje savez koji glas mladih prenosi u boljoj meri nego što to čini Krovna organizacija mladih Srbije, ali isto tako smatramo da taj savez, odnosno udruženje, mora da bude u skladu sa najvećim evropskim standardima participacije i da bude kao tako prepoznato od relevantnih evropskih aktera. Kako bismo mogli da garantujemo da se odluke koje se tiču mladih donose u saradnji sa njihovim stvarnim predstavnicima koji prenose stvaran glas mladih.

Nadamo se da će izmenama i dopunama Zakona o mladima biti prepoznat Dijalog kao mehanizam učešća ali da će isto tako biti definisan minimalni broj sastanaka predstavnika mladih i ministra omladine i sporta, te da ćemo na taj način uticati na promenu ove statistike koju sam Vam malopre izložio. Pošto ste naveli da sa nama imate dosta prilike da pričate i da Vas interesuju ostali mladi, znajte da mi predstavljamo u svakom trenutku njihov glas.

Zapravo pored svih ovih konstatacija koje sam izneo, koje su krenule sa Nadamo se – potrebno nam je više od nade zapravo. Potrebne su nam garancije, obećanja da će svi ovi predlozi u nekom obliku naći svoje mesto u normativnim izmenama koje su u toku i da će na taj način, uz Vašu dobru volju, položaj mladih biti unapređen u Srbiji.

Rešenja koja ste čuli jesu konkretna i ona u svojoj biti jesu dobra volja mladih da sarađuju i ponovo Vam pruže ruku. Ona predstavljaju proaktivan stav da utičemo na svoje uslove života, ali istovremeno nisu naša odgovornost. Odgovornost jeste na institucijama da potrebe koje su mladi izrazili budu rešene. Ono što mi trenutno radimo jeste da pokazujemo da želimo da aktivno doprinesemo i da učestvujemo u donošenju tih promena. Kada je u pitanju politička volja o kojoj ste pričali većina ovih predloga se nalazi i u ekspozeu premijerke, na apstraktniji način, a sada su samo konkretizovani, tako da se nadamo da ono što je izneto u ekspozeu predstavlja političku volju ove vlade, te da u tom smislu ako se Vi zalažete za neki predlog, da nećemo naići na otpor bilo koje treće predavanje. Takođe, ako Vam neka rešenja nisu bila dovoljno konkretna ili adekvatna, molimo Vas da ih shvatite kao izazov da na njih zajedno sa nama nađete rešenje i shvatite to kao potrebu mladih na koju treba odgovoriti.

Takođe, umesto razloga zašto nešto ne može, više bismo voleli da čujemo od Vas kako nešto može i da nas uputite, s obzirom na svoje znanje i ekspertizu, u pravom smeru. U narednom periodu ćete imati priliku da kroz normativne procese pokažete da su Vam mladi ove zemlje prioritet. Mi ćemo pratiti, istorija će pisati, a vi ćete gospodine ministre, oblikovati naše sudbine. Računamo na Vas.


Пројекат „Млади имају предност 2.0“ спроводи Кровна организација младих Србије. Финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.