fbpx
Održana obuka Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

Održana obuka Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

U utorak (26. oktobra) kao i u ponedeljak i utorak (1. i 2. novembra) realizovana je obuka za Savet za mlade u okviru projekta „Podrška participaciji mladih u Srbiji“ koji KOMS realizuje u saradnji sa Misijom OEBS u Srbiji.

Tema obuke su bili normativni procesi omladinske politike – Zakon o mladima i Nacionalna strategija za mlade. Predstavnici mladih u Savetu za mlade se pripremaju za tekuće normativne procese koji se tiču izmene i dopune Zakona o mladima i donošenja nove Nacionalne strategije za mlade. Kroz ove dokumente, cilj je unaprediti normativni okvir omladinske politike.

Savet za mlade Vlade Republike Srbije će nacrte novih dokumenata ili izmene i dopune postojećih dobiti na narednoj sednici Saveta, kada će imati priliku da pruže svoje savetodavno mišljenje i zastupaju stavove i interese mladih.


Održavanje obuke Saveta za mlade Vlade Republike Srbije realizuje se u okviru projekta „Podrška participaciji mladih u Srbiji“, koji KOMS sprovodi uz podršku Misije OEBS u Srbiji.