fbpx
Održan Forum omladinske politike 2021: Zdravlje mladih

Održan Forum omladinske politike 2021: Zdravlje mladih

U utorak 16. novembra 2021. godine, održan je tradicionalni Forum omladinske politike. Ove godine, tema je bila Zdravlje mladih. Forum omladinske politike je jednodnevni događaj koji KOMS realizuje od 2017. godine, na različite teme, sa idejom i ciljem da mladima omogući ravnopravno učešće zajedno sa predstavnicima institucija u procesu donošenja važnih odluka za unapređenje položaja mladih u Republici Srbiji.

Otvaranje Foruma – uvodni panel

Na otvaranju Foruma bilo je reči o tome koliko je zdravlje mladih kao tema važno i na koje načine govornici i govornice, svako iz svog ugla i iz svog domena, rade na unapređivanju ove oblasti.

Zamenica generalne sekretarke Saveta za regionalnu saradnju (RCC), Tanja Miščević, pomenula je neke važne projekte kojima se Savet za regionalnu saradnju bavi, poput Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana (Youth Lab), ili istraživanja Balkan Barometar.

Milan Savić, državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta, govorio je o tome da je iz njihovog ugla, za Ministarstvo, prioritet da se bave temom zdravlja mladih, prvenstveno kroz promovisanje i zagovaranje što veće stope vakcinacije kod mladih.

Potom je Rikardo Vian Markes, generalni direktor kompanije Galenika A.D. Beograd, govorio o temi zdravlja mladih i naglasio da zapravo glavnu ulogu igra balans, kao i da je potrebno razviti što više zdravih navika među mladim ljudima.

Uroš Savić Kain kao predsednik Upravnog odbora KOMS govorio je o važnosti bavljenja temom zdravlja mladih iz ugla KOMS-a, o istraživanju koje je sprovedeno o uticaju pandemije kovid-19. Spomenuo je i ovogodišnji Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih iz 2021. godine, a ono što je rekao da je za ovaj izveštaj karakteristično je i opadanje ocene mentalnog zdravlja mladih, te da se delom i iz tog razloga javila potreba da se ove godine Forum omladinske politike bavi zdravljem mladih.

Rezultati istraživanja: Zdravlje mladih u Srbiji

Nakon uvodnog panela, generalna sekretarka KOMS, Miljana Pejić, predstavila je neke od najvažnijih rezultata iz istraživanja o zdravlju mladih, koje će tek biti objavljeno na mrežama i sajtu KOMS-a. „Naše istraživanje je sprovedeno u avgustu i septembru, imali smo preko 1000 ispitanika koji su govorili o tome kako vide svoje zdravlje, da li su zadovoljni trenutnim zdravstvenim stanjem, kako je kovid pandemija uticala na njih, kakav im je stav prema vakcinaciji… Imali smo set pitanja o tome kako ocenjuju svoje mentalno zdravlje, kome se obraćaju za pomoć ukoliko im je potrebna; kako i u kojoj meri se informišu o sopstvenom zdravlju, odnosno kako ih obrađuju, a u kontekstu zdravstvenih politika. Ono što smo kroz istraživanje dobili kao podatak jeste da 14% mladih ima neko hronično oboljenje. Kad se govori o stavovima o vakcinaciji – skoro polovina mladih (49%) smatra da su vakcine protiv kovida korisne u borbi protiv korone, dok je druga polovina (51%) ili vrlo negativno orijentisana prema vakcinaciji, ili je neopredeljena.“

Ovom prilikom je navela još neke podatke:

  • da se mladi najčešće susretnu sa cigaretama i alkoholom već u osnovnoj školi;
  • više od polovine ispitanih mladih je reklo da je probalo cigarete, a svaka 5. osoba je probala cigarete upravo u osnovnoj školi

Takođe je i iznela podatak da je svaka peta mlada osoba je prekomerno uhranjena, što dalje navodi na podatak, da je svaka 3. od 10 mladih osoba, zadovoljna nivoom svoje fizičke aktivnosti, a kao najčešći uzrok toga što nisu fizički aktivniji, navodili su da je to osećaj umora koji imaju nakon celog dana (što je reklo 45% ispitanih mladih). Takođe su i predstavljeni rezultati do kojih se došlo, a tiču se reproduktivnog zdravlja. Svi ovi rezultati, i samo istraživanje, biće objavljeni na KOMS sajtu uskoro.

Panel „Kako da nam mladi budu zdraviji?“

Potom je usledio panel pod nazivom „Kako da nam mladi budu zdraviji?“, u okviru koga se govorilo o načinima na koje zdravlje mladih može da se unapredi, kao i o ličnim iskustvima panelistkinja o ovoj temi.

Dr Vesna Bjegović Mikanović, govorila je o tome zbog čega su mladi značajni u kontekstu javnog zdravlja. Rekla je da su mladi značajni jer su po prirodi svog ponašanja teže udruživanju i organizovanju, a da je upravo to od velikog značaja u smislu javnog zdravlja. Dr Mila Paunić, pomoćnica direktora za medicinske poslove Studentske poliklinike u Beogradu, rekla je kako je pogrešno predstavljanje i utisak koji se ponekad stiče iz medija o tome kao da se mladi okrivljuju za bilo šta u kontekstu pandemije, a da je upravo ovo pogrešan pristup. Istakla je da su mladi bili jako opterećeni, pogotovo psihički, tokom pandemije. Stanislava Vučković, rukovoditeljka programa za razvoj adolescenata i mladih u UNICEF-u u Srbiji, rekla je da je tema zdravlja mladih važna i da je takođe važno da se sagleda iz različitih uglova. Istakla je da je za mentalno zdravlje mladih karakteristično da je dobro mentalno zdravlje osigurava da tranzicija ka odraslom dobu bude lakša. Andrea Arsić, koordinatorka administracije i članica projektnog tima, KOMPAS, govorila je iz ugla ove organizacije kako praktično izgleda baviti se reproduktivnim zdravljem, odnosno vršnjačkom edukacijom mladih na temu prevencije HIV-a.

Nakon panel diskusija, dijalog mladih i predstavnika institucija i organizacija nastavljen je kroz rad u tri tematske grupe: mentalno zdravlje mladih, mladi i vakcinacija i reproduktivno zdravlje mladih. Oni su zajedno radili na kreiranju preporuka za unapređenje zdravlja mladih i mapirali mogućnosti za saradnju i sinergetsko delovanje u ostvarenju postavljenih ciljeva.  

Snimak celog Foruma možete pogledati ovde.


Пројекат „Млади имају предност 2.0“ спроводи Кровна организација младих Србије. Финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.   

Forum omladinske politike realizuje se kroz program Zdravo Dvadesete uz podršku Galenika A.D. Beograd.