fbpx
Održan Drugi regionalni strateški sastanak omladinskih krovnih saveza Zapadnog Balkana

Održan Drugi regionalni strateški sastanak omladinskih krovnih saveza Zapadnog Balkana

U Beogradu od 5. do 7. novembra Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) je u saradnji sa Lokalnom kancelarijom Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u Beogradu organizovala Drugi regionalni strateški sastanak omladinskih krovnih saveza Zapadnog Balkana[1]. Na njemu su učestvovali predstavnici i predstavnice:

  • Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS),
  • Nacionalnog omladinskog saveta Makedonije (NMSM),
  • Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine (VMFBiH),  
  • Vijeća/Savjeta mladih Brčko Distrikt (VSMBD), 
  • Omladinskog savjeta Republike Srpske (OSRS),
  • Nacionalnog kongresa mladih Albanije (KRK), 
  • Saveta mladih Kosova (KYC).

Na sastanku su takođe učestvovali i šefovi/ce i predstavnici/ce lokalnih kancelarija Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO), ali i omladinski predstavnici/-ce Crne Gore, Severne Makedonije, Albanije i Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Na trodnevnom događaju, bilo je reči o tome šta je do sada urađeno i na koji način dalja saradnja može da se unapredi, kao i konkretnim aktivnostima koje krovni savezi žele da realizuju zajedno u budućnosti. Bilo je reči i o tome na koji način dodatno unaprediti i poboljšati saradnju i na koji način je operacionalizovati, nakon potpisanog Memoranduma o saradnji i partnerstvu krovnih saveza mladih Zapadnog Balkana, kao i Memoranduma o razumevanju unapređivanja bilateralne saradnje između aktera omladinskog sektora Albanije i Srbije. Potpisivanjem dva memoranduma, kao i kroz dva strateška sastanka, krovni savezi preuzeli zauzeli su proaktivan stav i ulogu kada je  saradnja mladih na regionalnom nivou u pitanju.

Osim toga, učesnici/ce sastanka su razgovarali i o mogućnostima za uspostavljanje kontinuirane i čvršće saradnje između RYCO, njegovih kancelarija i krovnih tela Zapadnog Balkana. Predstavnci/ce krovnih tela su se usaglasili da je važno da RYCO uspostavi čvršće i strateško partnerstvo sa krovnim telima u regionu i predstavili načine na koje je to moguće ostvariti.

Najzad, predstavnici krovnih tela su ovaj put i zajednički doprineli preporukama za unapređivanja rada RYCO, kao i regionalne saradnje među mladima koje će biti inkorporirane u novu strategiju Regionalne kancelarije za saradnju mladih za period od 2022. do 2024. godine.

Diskusije vođene tokom tri dana trajanja sastanka pomenutih predstavnica i predstavnika bile su izuzetno produktivne i svi su izrazili radost i entuzijazam povodom nastavka saradnje.

Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) ovaj događaj realizovala je u partnerstvu sa Lokalnom kancelarijom Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u Beogradu.


[1] Albanija, Bosna I Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija
* Ovaj naziv je bez prejudiciranja  statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem  Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.