fbpx
Održan Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta 2.0!

Održan Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta 2.0!

Nakon prošlogodišnjeg uspešnog Dijaloga mladih sa ministrom omladine i sporta, danas u ponedeljak, 22. novembra 2021. godine, održan je drugi put za redom Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta.

Dvadeset mladih predstavnika i predstavnica udruženja i predstavnika/ca KOMS je razgovaralo sa ministrom omladine i sporta, Vanjom Udovičićem.

Kroz dve tematske celine – celine koja se ticala Zakona o mladima i celine u vezi sa Nacionalnom strategijom za mlade, vodio se dijalog između mladih i ministra.

Učesnici i učesnice su u okviru prvog tematskog bloka izdvojili neke od problema u vezi sa ovom temom i izneli potrebne predloge kako bi se ona poboljšala. Na taj način je iznet predlog o prepoznavanju zanimanja omladinskog radnika u Zakonu o mladima. Takođe je i istaknut značaj toga da postoje delotvorni mehanizmi za participaciju mladih u svim apsektima i na ovaj način potrebno jačanje sistemske brige o mladima i pružanje mogućnosti za učešće mladih. Predloženo je da se uvede obaveznost davanja mišljenja za sve strategije ili zakone koji planiraju da se donesu, a koji se tiču mladih. Iznet je i predlog o održavanju sastanaka 4 puta godišnje u 10 gradova Srbije.

Ministar se načelno složio sa svim predlozima, odnosno tražio je dostavljene konkretne predloge u pisanom obliku i obećao da će svako ko ovako pošalje predloge dobiti pozitivan ili odričan odgovor, kao i argumentovano obrazloženje u svakom slučaju.

Istakao je da u slučaju jačanja Saveta za mlade koje je istaknuto kao predlog, participacije mladih, nailazi se na sistemski problem u vidu sudaranja sa drugim zakonima koji su sistemski gledano važniji od Zakona o mladima ili Zakona o sportu, kako je rekao. Takođe je i naveo da ono što je u njihovom domenu će biti poslato na mišljenje drugim resorima. Kako je rekao, boriće se svom svojom snagom da ovi predlozi budu prepoznati, ali u okvirima koje zakonodavstvo prepoznaje i dozvoljava da bude obuhvaćeno Zakonom o mladima.

Kada je reč o drugim iznetim predlozima u okviru oblasti koji se tiču Zakona za mlade, istaknuta je potreba za postojanjem prostora za mlade koji bi mogli da se koriste u tačno određene svrhe i da bi bilo propisano ko sme da ih koristi. U kontekstu programskog finansiranja, najavio je da će u januaru biti raspisan novi konkurs za finansiranje programa i projekata u 2022. godini. Tom prilikom je pozvao sve prisutne mlade da ukoliko vide potrebu da se promeni Pravilnik, odmah reaguju kako bi se to što pre ostvarilo.

U okviru druge oblasti, koja se ticala Nacionalne strategije za mlade, izdvojeni su problemi poput sistema informisanja mladih, odnosno nedovoljne vidljivosti informacija – te je iznet predlog o objedinjavanju informacija za mlade u jednu jedinstvenu bazu. Takođe je predloženo da Ministarstvo omladine i sporta više promoviše uspešne inicijative i programe kao i nacionalne i lokalne prilike za mlade. Još neki od iznetih problema koje su učesnici i učesnice izneli bio je u vezi sa problemom diskriminacije mladih na selu, kao i diskriminacije mladih žena na selu.

Pred ministra je iznet predlog o participativnom budžetiranju, odnosno mehanizmu putem koga bi mladi glasanjem bili uključeni u raspodelu u određeni deo sredstava iz budžeta. Takođe je iz potrebe da rad Ministarstva, odnosno praćenje strategije i akcionog plana koji će strategiju za mlade pratiti, bude transparentni, iznet predlog o tome na koji način bi ovo moglo da se postigne – kroz podnošenje jednogodišnjeg izveštaja od strane Ministarstva omladine i sporta o sprovođenju Nacionalne strategije za mlade, Nacionalnom savetu za mlade, koji bi taj izveštaj evaluirao i oformio radne grupe koje bi na osnovu tog izveštaja kreirala set preporuka za unapređenje budućeg perioda implementacije akcionog plana.

Ministar je rekao da je saglasan sa svim predlozima i rekao kako smatra da je svaki predlog dobar, samo ga treba sagledati iz svih uglova. Rekao je da omladinske vesti – o pozitivnim primerima koji se tiču mladih – nemaju prostora u medijima, te se ogradio od ideje kanalisanja svih infrmacija na jednom mestu, u smislu toga da se zapitao koliko bi to dalo efekat.

Potom su učesnici i učesnice, u završnom delu dijaloga, govorili o važnosti toga da mladi imaju poverenje u institucije, a da se ono stiče upravo kroz to da mladi budu saslušani. Ministar je pozvan da pruži podršku omladinskim udruženjima.

Na samom kraju dijaloga, ministar omladine i sporta je uputio pitanje mladima koji su na ovom događaju aktivno učestvovali o njihovim predlozima i mišljenju o načinu na koji bi vakcinisanje mladih moglo da se pospeši.

Snimak celog DIjaloga možete pogledati na našoj Facebook stranici “Krovna Organizacija Mladih Srbije” i YouTube kanalu “KOMS mladi”.

Snimak Dijaloga:


Пројекат „Млади имају предност 2.0“ спроводи Кровна организација младих Србије. Финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.