fbpx
KOMS učestvovao u Dijalogu visokog niovoa o politici u oblasti obrazovanja

KOMS učestvovao u Dijalogu visokog niovoa o politici u oblasti obrazovanja

Predstavnici/e Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) učestvovali su danas, 2. novembra, u Dijalogu visokog niovoa o politici u oblasti obrazovanja.

Ovaj  izuzetno važan događaj obeležile su teme u vezi sa novim strateškim okvirom u obrazovanju Srbije i Evropske unije, ali i značajem i uticajem podrške EU u obrazovanju.

Koji su zaključci Dijaloga?

U Nacrtu budćeta Republike Srbije za narednu godinu, dato je veće prepoznavanje obrazovnim politikama. Uz to, u narednom periodu prioritizovaće se definisanje i uspostavljanje Garancija za mlade, usklađivanje obrazovanja i tržišta rada, uspostavljanje Jedinstvenog informacionog sistema prosvete i digitalizacija obrazovanja.

Ono što je posebno važno, jeste da je ministarka za rad, zpošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević, najavila da će prioritet Ministarstva biti postepeno uvođenje Garancija za mlade, dok je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić najavio veći budžet za omladinsku politiku, široke konsultativne procese za Nacionalnu strategiju za mlade i Zakon o mladima i da će u narednih mesec dana biti izrađena ex post i ex ante analiza Zakona o mladima.

Radi osiguravanja participativnog sprovođenja i praćenje Strategije obrazovanja do 2030, zaključeno je da je važno da i Savet za mlade bude mesto gde će se razmatrati izveštaji o sprovođenju Strategije i sugestije Radne grupe za sprovođenje i praćenje implementacije strategije, koju je nedavno osnovalo Ministarstvo.
Osim toga, teme koje su razmatrane na osnovu kljucnih poruka Izvestaja Evropske komisije o Srbiji 2021, kako bi se ostvario napredak u reformi obrazovanja bile su: izrada i izveštavanje o politici zasnovanoj na dokazima, kvalitet sistema obrazovanja i vaspitanja, značaj obrazovanja, kao i pravičnost u obrazovanju i vaspitanju.