fbpx
InterCOOLtural future: održan trening o podizanju svesti o interkulturalnosti među mladima

InterCOOLtural future: održan trening o podizanju svesti o interkulturalnosti među mladima

U okviru programa InterCOOLtural Future, održan je drugi trening o podizanju svesti o interkulturalnosti među mladima, održan je tokom vikenda 13. i 14. novembra 2021. godine u Nišu.

Na prvom treningu, koji je održan u Vrnjačkoj Banji, učesnici i učesnice su imali priliku da više nauče o pojmu interkulturalnosti, razlikovanju od pojma multikulturalnost i da steknu veštine liderstva zasnovanog na povezanosti i prožimanju kultura.

Tokom sesija učesnici i učesnice iz Novog Pazara su bili u prilici da premijerno pogledaju montirane video klipove snimljene u toku treninga održanog u Vrnjačkoj Banji. Osim toga, takođe su bili u prilici da se bliže upoznaju sa radom i sa projektima interkulturalnosti koje je sprovodila organizacija KOM018 iz Niša, organizacija članica KOMS-a. 

Drugi deo treninga je bio posvećen diskusiji o instituciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Razmatrane su moguće teme debate Dijaloga sa poverenicom sa zaštitu ravnopravnosti Brankicom Janković, koji će se održati 30. novembra 2021. godine.

Cilj treninga kao i samog programa InterCOOLtural Future je podizanje svesti i kampanja o interkulturalnosti među mladima ali i promovisanje međukulturalnosti, tolerancije i suživota mladih iz različitih etničkih sredina u Srbiji. 


Trening o podizanju svesti o interkulturalnosti među mladima deo je projekta Podrška organizacijama civilnog društva za promociju interkulturalnosti među mladima iz različitih etničkih grupa koji sprovodi Krovna organizacija mladih Srbije u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.