fbpx
Dijalozi mladih sa donosiocima odluka: konsultativni proces u toku

Dijalozi mladih sa donosiocima odluka: konsultativni proces u toku

U susret Dijalozima mladih sa donosiocima odluka – dijalogu mladih sa ministrom omladine i sporta, dijalogu mladih sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, dijalogu mladih sa predsednicom Vlade Republike Srbije, ministrom omladine i sporta i ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koji će se održati tokom novembra i decembra 2021. godine, započet je konsultativni proces.

Održavanjem Dijaloga želimo da omogućimo predstavnicima mladih da direktno komuniciraju potrebe mladih u Republici Srbiji ka donosiocima odluka, kao i da ponude predloge za unapređenje položaja mladih. Ove godine dolazi do promena ključnih dokumenata u oblasti omladinske politike, koji uključuju teme udruživanja mladih, aktivnog učešća mladih, volonterizma, radnih praksi i druge. Iz ovog razloga, neophodno je da se glas mladih čuje u procesu kreiranja i usvajanja dokumenata koji usmeravaju sistemsku brigu o mladima u narednim godinama u Republici Srbiji.  

Konsultativni proces se realizuje u cilju obavljanja konsultacija sa mladima koji će na Dijalozima učestvovati, u čije ime će učesnici/e dijaloga razgovarati sa donosiocima odluka. Na ovaj način omogućava se šire učešće mladih u mapiranju prioriteta unutar tematskih oblasti dijaloga i mehanizama za njihovo ostvarenje. Mladi koji će na ovim dijalozima učestvovati se vredno i marljivo rade i aktivno se pripremaju.

Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta održaće se u ponedeljak, 22. novembra 2021. godine u Beogradu, a takođe će biti i obezbeđen prenos događaja uživo. Dvadeset mladih predstavnika/predstavnica udruženja i predstavnika/ca KOMS će ovom prilikom razgovarati sa ministrom omladine i sporta . Teme o kojima će biti reči su veća podrška aktivizmu kroz izmene Zakona o mladima i Prioriteti mladih za novu Nacionalnu strategiju za mlade, te će mladi učesnici i učesnice istaći najznačajnije prioritete ovih akata.

Пројекат „Млади имају предност 2.0“ спроводи Кровна организација младих Србије. Финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије. 

Dijalog mladih sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti održaće se u utorak 30. novembra 2021. godine, a za ovaj događaj će takođe biti obezbeđen prenos uživo. Događaj ima za cilj unapređenje položaja mladih kroz predlaganje konkretnih mera i preporuka za smanjenje diskriminacije sa kojima se mladi svakodnevno suočavaju, sa posebnim akcentom na višestruku diskriminaciju mladih i poboljšanje položaja mladih pripadnika i pripadnica osetljivih društvenih grupa.

Dijalog mladih sa predsednicom Vlade Republike Srbije, ministrom omladine i sporta i ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja biće održan 7. decembra 2021. godine, u Nišu. Ovom prilikom će predstavnici/predstavnice udruženja i predstavnici/e KOMS razgovarati, pored tema o kojima će se razgovarati i sa ministrom omladine i sporta, o temi Standarda za radne prakse i kako ih prepoznati u našem sistemu, kao i o većoj podršci volonterizmu mladih kroz izmene Zakona o volontiranju.

Пројекат Млади на Влади – Дијалог младих и јавне власти се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Дијалог промена“, уз финансијску подршку Европске уније. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорна Кровна организација младих Србије.