fbpx
Akademija omladinske politike: Održan drugi modul V generacije

Akademija omladinske politike: Održan drugi modul V generacije

Drugi modul programa Akademije omladinske politike održan je u subotu i nedelju, 6. i 7. novembra 2021. godine.

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a, gde 20 učesnika i učesnica ima priliku da stekne znanje i iskustvo o omladinskoj politici, ovlada veštinama potrebnim za zagovaranje i kreiranje promena u društvu i bude osnaženo za primenu stečenih znanja u svojim lokalnim sredinama, ali i šire.

Drugi modul Akademije omladinske politike bio je usmeren na teme nacionalne i međunarodne omladinske politike.

Održani modul je zainteresovao učesnike i učesnice, a kroz interaktivan i prijemčiv rad, kroz simulaciju rada Saveta za mlade, imali su prilike i da pokažu kako iz svoje perspektive vide ili očekuju da donosioci odluka zajedno sa akterima nevladinog sektora, stručnjacima i predstavnicima/-ma mladih vode diskusije, kreiraju preporuke, donose zaključke i iniciraju promene. Na osnovu te aktivnosti, uspešno su savladali osnovna znanja o omladinskoj politici na nacionalnom nivou.

Tokom drugog dana, obrađen je drugi segment drugog modula – međunarodna omladinska politika. Organizovana je panel diskusija, na kojoj je pored trenerkinje na ovom modulu Bojane Jevtović, koja je bila moderatorka diskusije, učestvovali su i Đorđo Cvijović, projektni asistent lokalne kancelarije Regionalne kancelarije za saradnju mladih u Beogradu, i Mila Lukić, članica trenutnog saziva Saveta za mlade Vlade Republike Srbije.

Učesnice i učesnici su bili aktivni i postavljali pitanja i uključivali se u diskusiju, a najviše su ih zanimale teme o volontiranju, aktivnom učešću na međunarodnom nivou i o tome kakvi su standardi kada su u pitanju volonterski programi.


Пројекат “Млади имају предност 2.0“ спроводи Кровна организација младих Србије. Финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије.