fbpx
Predstavnica KOMS učestvovala na Konferenciji o zapošljivosti mladih

Predstavnica KOMS učestvovala na Konferenciji o zapošljivosti mladih

U sredu, 26. oktobra 2021. godine, u Sarajevu je održana Mid-term konferencija o unapređenju zapošljivosti mladih na Zapadnom Balkanu. Konferencija je održana u okviru prve Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana i okupila je predsedavajuće i članove/ce radnih grupa iz regiona, kako bi predstavili dosadašnji proces, metode i uspehe rada, kao i planove za budućnost u rešavanju problema nezaposlenosti mladih u regionu. 

Na konferenciji su se okupili predstavnici i predstavnice svih šest ekonomija Zapadnog Balkana, a iz Srbije su učestvovali Aleksandar Voštić, šef odseka za omladinu u Ministarstvu omladine i sporta, Snežana Klašnja, savetnica ministra omladine i sporta, Boško Latković, samostalni savetnik – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Mina Dobrijević, koordinatorka za finansije i administraciju KOMS – a. Zajedno sa gospođom Snežanom Klašnjom, Mina je predsedavala Radnom grupom iz Srbije i predstavila rezultate rada njihove Radne grupe. 

Na konferenciji učesnici i učesnice su analizirali i identifikovali nedostatke i mogućnosti za dalje poboljšanje, istraživanje konkretnih dobrih praksi, ažuriranje preporuka politike, akcionih planova i drugih aktivnosti. Kao najvažnija poruka konferencije ističe se saradnja mladih i institucija, mapiranje problema, kreiranje preporuka i rešenja na principima komenadžmenta i saradnje, kao i posvećenost i pažnja koju čitav region usmerava na Garancije za mlade, kao mehanizam koji može dosta da doprinese smanjenju procenta nezaposlenosti mladih u regionu. 

Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana je projekat podržan od Evropske unije od Evropske unije i Saveta za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council) , kojim se nastoji da se stvori dugoročni strukturirani regionalni dijalog između omladinskih organizacija i predstavnika institucija fokusiran na zajedničko osmišljavanje politika koje će povećati učešće mladih u donošenju odluka, poboljšati sveukupno društveno-ekonomsko okruženje i mobilnost mladih.