fbpx
Potpisan Memorandum o razumevanju unapređenju bilateralne saradnje između aktera omladinskog sektora Albanije i Srbije

Potpisan Memorandum o razumevanju unapređenju bilateralne saradnje između aktera omladinskog sektora Albanije i Srbije

U Tirani, 20. oktobra 2021. godine, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Nacionalni omladinski kongres Albanije (KRK) potpisali su Memorandum o razumevanju unapređivanja bilateralne saradnje između aktera omladinskog sektora Albanije i Srbije. 

Ovim Memorandumom, KOMS i KRK nastoje da, na temeljima koji su uspostavljeni kroz Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o omladinskoj saradnji iz 2014. godine, kao i u okviru Berlinskog procesa, inicijative „Otvoreni Balkan” i dosadašnje saradnje između resornih ministarstava kroz projekat „Jačanje regionalne povezanosti srpskih i albanskih omladinskih aktera“ koji podržava Misija OEBS -a u Srbiji; unaprede dosadašnju saradnju dve zemlje kroz poboljšanu saradnju dva krovna tela, saradnju njihovih organizacija članica i relevantnih aktera u oblasti omladinske politike.  

Takođe, KOMS i KRK kao i konzorcijum njihovih organizacija članica su prilikom susreta u Tirani, preuzeli vlasništvo nad platformom Humans of Albania and Serbia na čijem će ponovnom uspostavljanju i vođenju od sada raditi zajednički i kroz koju će organizacije iz Srbije i Albanije jačati sopstvene kapacitete, povećati vidljivost, razmenjivati i kreirati primere dobre prakse kroz bilateralnu saradnju. 

Poseta koja je trajala od 18. do 21. oktobra i sam Memorandum imali su za cilj da podstaknu razmenu primera dobre prakse, zajedničkih interesa i ciljeva dobitnika titule Omladinske prestonice Evrope – Novog Sada i Tirane, značajnih ne samo za Albaniju i Srbiju već i za ceo region Zapadnog Balkana. 

Iz tog razloga, osim članica KOMS sekreterijata Tiranu su posetili predstavnici/ce Ministarstva omladine i sportaMisije OBES-a u SrbijiOmladinskog saveza udruženja Novi Sad – OPENS, i KOM018 kao organizacije članice KOMS-a koja je ujedno bila i predstavnica konzorcijuma.   

Zajedno smo posetili i sedište Regionalne kancelarije za sardanju mladih (RYCO), dok su se KOMS i KRK zajedno sa organizacijama članicama sastale sa predstavnicima Instituta za razvoj i saradnju (CDI), dugogodišnjeg partnera oba krovna tela.  

KOMS i KRK će zajedno sa svojim organizacijama članicama i partnerima u narednom periodu nastaviti da radi na jačanju saradnje između aktera omladinske politike u Srbiji i Albaniji, među organizacijama civilnog društva i resornim ministarstvima kao i među drugim važnim akterima.  


Sastanak u Tirani realizovan je uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.