fbpx
Dijalog mladih sa donosiocima odluka – otvorene prijave

Dijalog mladih sa donosiocima odluka – otvorene prijave

Nakon održanih Dijaloga mladih sa premijerkom u decembru 2019. i februaru 2021. godine, Dijaloga mladih sa ministrom omladine i sporta Vanjom Udovičićem u decembru 2020. godine, Dijalogom mladih sa mladim narodnim poslanicima u novembru 2020. kao i nakon održanog Dijaloga sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u septembru 2021. godine – KOMS nastavlja sa podsticanjem aktivnog učešća mladih kroz praksu održavanja dijaloga sa donosiocima odluka. 

Iz potrebe da mladi budu direktno uključeni u procese koji se tiču unapređenja položaja mladih, nastaju Dijalozi mladih sa donosiocima odluka. 

Održavanjem Dijaloga želimo da omogućimo predstavnicima mladih da direktno komuniciraju potrebe mladih u Republici Srbiji ka donosiocima odluka, kao i da ponude predloge za unapređenje položaja mladih. Ove godine dolazi do promena ključnih dokumenata u oblasti omladinske politike, koji uključuju teme udruživanja mladih, aktivnog učešća mladih, volonterizma, radnih praksi i druge. Iz ovog razloga, neophodno je da se glas mladih čuje u procesu kreiranja i usvajanja dokumenata koji usmeravaju sistemsku brigu o mladima u narednim godinama u Republici Srbiji.  

Ovim putem otvaramo poziv za učešće predstavnika/ca udruženja mladih i za mlade u: 

 • Dijalogu mladih sa predsednicom Vlade, Anom Brnabić 
 • Dijalogu mladih sa ministrom omladine i sporta, Vanjom Udovičićem 

Udruženja građana će imati priliku da delegiraju jednu mladu osobu, koja će u razgovoru sa donosiocima odluka zastupati stavove mladih i predlagati konkretne mere za podršku većem aktivizmu mladih, njihovom volonterizmu i boljem položaju na tržištu rada kroz prepoznavanje radnih praksi.  

Sva prijavljena udruženja i delegirani mladi će proći kroz proces selekcije, nakon čega će uslediti konsultativni proces, koji obuhvata realizaciju konsultativnih sastanaka a potom i pripremu odabranih učesnika i učesnica za dijaloge. Konsultativni proces realizuje se u cilju obavljanja konsultacija sa drugim mladim ljudima, u čije ime će učesnici/e dijaloga razgovarati sa donosiocima odluka. Na ovaj način omogućava se šire učešće mladih u mapiranju prioriteta unutar tematskih oblasti dijaloga i mehanizama za njihovo ostvarenje. Biće realizovana najmanje dva konsultativna sastanka u kojima je obavezno učešće svih selektovanih delegiranih mladih kao i aktivan doprinos radu unutar tematskih oblasti; učesnici/e će zajedno raditi na pripremi i realizaciji dijaloga.  

Za učešće u Dijalozima biće odabrani delegirani mladi ispred udruženja mladih i za mlade, na osnovu ispunjavanja sledećih kriterijuma: 

 • Mlada osoba od 15 do 30 godina 
 • Relevantno iskustvo udruženja mladih i za mlade u javnom zagovaranju (npr. iskustvo u izmenama normativnih procesa u lokalnoj zajednici ili na nacionalnom nivou, učešće u javnim raspravama, kreiranje i sprovođenje zagovaračkih kampanja sa fokusom na javne politike, istraživačka delatnost i sl.)  
 • Relevantno iskustvo udruženja mladih/za mlade u odabranoj oblasti  
 • Kvalifikacije delegiranog predstavnika/ce udruženja (obrazovanje, iskustvo i motivacija kandidata/kinje) 

Prilikom odabira učesnika/ca vodiće se računa o geografskoj rodnoj zastupljenosti. 

KOMS promoviše vrednosti raznolikosti i inkluzije i zagovara da svi mladi imaju jednake mogućnosti. Ohrabrujemo udruženja da na poziv za učešće u dijalozima delegiraju mladu osobu bez obzira na prepreke sa kojima se suočava, a mi ćemo se potruditi da obezbedimo ravnopravne uslove učešća. 

Očekujemo da pripremni sastanci budu organizovani tokom novembra meseca. 

Ove teme predstavljaju ključna pitanja za mlade ljude koji žive u Republici Srbiji i zato je neophodno da se mladi uključe u procese kreiranja politika i donošenja odluka u ovim oblastima. 

Prijave se vrše putem forme koja se nalazi na ovom linku do 31. oktobra do 23:59

Ukoliko imate neka pitanja ili nedoumice, budite slobodni da kontaktirate koordinatorku za članstvo KOMS-a, Milju Zdravković, putem mejla milja.zdravkovic@koms.rs ili na broj +38169738445, radnim danima od 9 do 17 časova. 

 

 

Dijalog mladih sa predsednicom Vlade Republike Srbije

Predloženi tematski okviri za Dijalog mladih sa predsednicom Vlade Republike Srbije, su sledeći: 

 1. Veća podrška aktivizmu kroz izmene Zakona o mladima
 2. Prioriteti mladih za novu Nacionalnu strategiju za mlade
 3. Standardi za radne prakse i kako ih prepoznati u našem sistemu
 4. Veća podrška volonterizmu mladih kroz izmene Zakona o volontiranju

Dijalog mladih sa predsednicom Vlade Republike Srbije planiran je da se realizuje u decembru 2021. godine. 

Пројекат Млади на Влади – Дијалог младих и јавне власти се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Дијалог промена“, уз финансијску подршку Европске уније. Садржај ове странице нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорна Кровна организација младих Србије. 

 

 

 

Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta

Predloženi tematski okviri za Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta su sledeći: 

 1. Veća podrška aktivizmu kroz izmene Zakona o mladima
 2. Prioriteti mladih za novu Nacionalnu strategiju za mlade

Realizacija Dijaloga mladih sa ministrom omladine i sporta planirana je za novembar 2021. godine. 

*Napomena: Ukoliko se prijavite za teme Zakon o mladima i Nacionalna strategija za mlade učestvovaćete u oba dijaloga (Dijalog mladih sa predsednicom Vlade i Dijalog mladih sa ministrom omladine i sporta). 

Пројекат „Млади имају предност 2.0“ спроводи Кровна организација младих Србије. Финансира Министарство омладине и спорта Републике Србије. 

Prijave se vrše putem forme koja se nalazi na ovom linku.