fbpx
Sastanak Stalnog stručnog tima za EU dijalog sa mladima i učešće na Evropskoj omladinskoj konferenciji o EU dijalogu sa mladima

Sastanak Stalnog stručnog tima za EU dijalog sa mladima i učešće na Evropskoj omladinskoj konferenciji o EU dijalogu sa mladima

U ponedeljak, 20. septembra, održan je sastanak Stalnog stručnog tima koji je bio posvećen pripremi za učešće na Evropskoj omladinskoj konferenciji o EU dijalogu s mladima.

Sastanku su prisustvovali članovi i članice Stalnog stručnog tima, predstavnice mladih na Evrpskoj omladinskoj konferenciji – Nevena Nikolić, članica Upravnog odbora NAPOR (Nacionalne asocijacije praktičara i praktičarki omladinskog rada), Milica Borjanić, programska koordinatorka KOMS-a, predstavnik Ministarstva omladine i sporta i predstavnik Fondacije Tempus.

Evropska omladinska konferencija o EU dijalogu s mladima održava se na hibridan način od 26. do 30. septembra, delom onlajn, delom u Mariboru. Učešće na konferenciji je posebno važno i zbog toga što je Republika Srbija jedina država koja nije članica Evropske unije, a koja je formirala Stalni stručni tim za EU dijalog sa mladima.

Tema Evropske omladinske konferencije je deveti cilj Evropske strategije za mlade – „Prostor i učešće za sve, u okviru kojeg se radi na jačanju demokratskog učešća i autonomije mladih ljudi kao i na obezbeđivanju namenskog prostora za mlade u svim oblastima društva.

Konferencija se održava kao deo završne faze osmog ciklusa EU dijaloga sa mladima, a jedan od ciljeva konferencije je evaluacija celog osmog ciklusa. On je počeo 1. jula 2020. godine i traje 18 meseci – do 31. decembra 2021. godine. Održava se pod predsedavajućim triom koji čine Nemačka – Portugal – Slovenija.

Cilj konferencije je da učesnici/e kreiraju preporuke za implementaciju devetog cilja EU strategije za mlade (Prostor i učešće za sve), sadržaj za Rezoluciju Evropskog saveta (koja se usvaja nakon svakog završenog ciklusa EU dijaloga sa mladima) i preporuke za EU dijalog sa mladima.


Rad Krovne organizacije mladih Srbije podržava Švedska u okviru programa Beogradska otvorena škola „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“. Stavovi i mišljenja izneti prilikom sastanka i konferencije ne predstavljaju nužno i mišljenje partnera i donatora.