fbpx
Započet proces izrade zagovaračkog plana KOMS

Započet proces izrade zagovaračkog plana KOMS

Nakon usvojenog strateškog plana KOMS, koji predstavlja dugoročna usmerenja na koja KOMS kao najviše predstavničko telo mladih planira da se fokusira u narednom periodu, započet je proces izrade zagovaračkog plana.

Proteklog vikenda organi KOMS, alumnisti i alumnistkinje,predstavnici udruženja mladih i za mlade, odnosno organizacija članica KOMS, okupili su se u Vrnjačkoj Banji kako bi zajedno radili na izradi zagovaračkog plana.

Kao važan strateški dokument, zagovarački plan KOMS-a biće utemeljen na ciljevima već pomenutog strateškog plana i u skladu sa vrednostima KOMS-a.

Sam proces kreiranja plana započet je zagovaračkom radionicom, gde su prisustvovali organi KOMS, alumnisti i predstavnici organizacija članica KOMS-a i razgovarali o zagovaračkim prioritetima KOMS u narednom periodu.

U nastavku procesa, održaće se dve onlajn konsultacije, koje će uključiti relevantne aktere, udruženja mladih i za mlade, koji će doprineti kreiranju ovog važnog strateškog dokumenta, odnosno zagovaračkog plana Krovne organizacije mladih Srbije.

Zagovarački plan će usmeriti rad KOMS-a u naredne tri godine (2021 – 2025).

Proces izrade zagovaračkog plana KOMS realizuje se u u okviru projekta „Podrška participaciji mladih u Srbiji“, uz podršku Misije OEBS u Srbiji.