fbpx
Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i Predloga Nacionalne strategije za mlade

Radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i Predloga Nacionalne strategije za mlade

U ponedeljak, 2. avgusta održani su prvi sastanci Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima i Posebne radne grupe za izradu Predloga Nacionalne strategije za mlade. Ovim sastancima predsedavao je državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, Milan Savić.

Predstavnice KOMS-a, generalna sekretarka Miljana Pejić i članica UO Jovana Božičković učestvovaće u radu Posebne radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima, dok su članice Posebne radne grupe za izradu Predloga nacrta Nacionalne strategije za mlade programska koordinatorka Milica Borjanić i programska asistentkinja Milja Zdravković.

Radne grupe imaće zadatak pripreme tekstova predloga i da za te potrebe izvrše određene analize i druge radnje koje će imati za cilj da tekstovi predloga ovih normativnih akata budu u skladu sa potrebama mladih u Republici Srbiji. Pored predstavnica KOMS-a, u radne grupe uključeni su i predstavnici/ce drugih relevantnih subjekata omladinske politike – organizacija civilnog društva i institucija.

KOMS će nastojati da se teme koje su od značaja za mlade nađu na agendi i dnevnom redu sastanaka ovih grupa, a sve na osnovu sprovedenih istraživanja.

Rešenja o obrazovanju radnih grupa možete pronaći ovde.

Fotografija: Ministarstvo omladine i sporta