fbpx
Radna grupa za radne prakse počela sa radom

Radna grupa za radne prakse počela sa radom

Radna grupa za radne prakse i zvanično je formirana, a prvi sastanak na kome je učestvovala Krovna organizacija mladih Srbije, održan je 18. avgusta 2021. godine u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.  

Mladi su u februaru 2021. godine na Dijalogu mladih sa premijerkom, predsednici Vlade predstavili važnost prepoznavanja radnih praksi unutar normativnog okvira i poštovanje standarda za sprovođenje praksi koji su prepoznati na evropskom nivou. Nedavno objavljeni Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2021. godinu pokazao je da je nezaposlenost mladih u porastu, a da tranzicija od škole do prvog stabilnog i/ili zadovoljavajućeg posla traje veoma dugo, skoro dve godine.   

Ohrabruje što je na inicijativu organizacija civilnog društva i predstavnika i predstavnica mladih, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja oformilo međusektorsku Radnu grupu za radne prakse, sa ciljem normiranja radnih praksi u Republici Srbiji. Radna grupa će na osnovu analiza pravnog okvira, potreba mladih i drugih nezaposlenih lica, predložiti izmenu postojećih propisa koji regulišu radna prava i obaveze ili donošenje novog propisa o radnim praksama. Na prvom sastanku zaključeno je da je interes mladih najvažnija vodilja za rad ove grupe i da bi predloženo rešenje trebalo najpre da osigura bolji položaj mladih na tržištu rada. Osnova za ex ante analizu mogućeg rešenja biće i brojni predlozi politika Beogradske otvorene školeTima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU)) i drugih aktera.   

KOMS će kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih u ovoj radnoj grupi zagovarati prepoznavanje i uvođenje kvalitetnih radnih praksi koje će mladim ljudima pružitii pravnu zaštitu, osigurati kvalitetan mentorski proces, definisane ciljeve učenja, novčanu nadoknadu, evaluaciju programa, izdavanje sertifikata o obavljenoj praksi i stečenim kompetencijama, itd.  

Smatramo da je pitanje uređenja radnih praksi od posebne važnosti za unapređenje položaja mladih i da je početni korak uvođenje ovog instituta kroz normativni okvir.Iz tog razloga je početak rada Radne grupe za radne prakse u kojoj KOMS učestvuje važan korak ka poboljšanju zapošljivosti mladih u Republici Srbiji