fbpx
Jačamo saradnju mladih u regionu – Memorandum o saradnji i partnerstvu krovnih saveza mladih Zapadnog Balkana

Jačamo saradnju mladih u regionu – Memorandum o saradnji i partnerstvu krovnih saveza mladih Zapadnog Balkana

Uoči Međunarodnog dana mladih koji obeležavamo 12. avgusta, u Beogradu su 5. avgusta predstavnici šest krovnih saveza iz ekonomija Zapadnog Balkana potpisali Memorandum o saradnji i partnerstvu krovnih saveza mladih sa Zapadnog Balkana.

Memorandum koji nastoji da učvrsti postojeću saradnju, komunikaciju i razumevanje među krovnim savezima potpisale su: 

  • Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS),  
  • Nacionalni omladinski savet Makedonije (NMSM),  
  • Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine (VMFBiH),  
  • Vijeće/Savjet mladih Brčko Distrikt (VSMBD), 
  • Omladinski savjet Republike Srpske (OSRS) i  
  • Mreža za mlade Crne Gore (MMCG).  

Od 3. do 5. avgusta u Beogradu u okviru Regionalnog sastanka predstavnici i predstavnice Krovne organizacije mladih SrbijeOmladinskog saveta MakedonijeVijeća mladih Federacije Bosne i HercegovineVijeća/Savjeta mladih Brčko DistriktOmladinskog saveta Republike SrpskeMreže za mlade Crne Gore, Nacionalnog omladinskog kongresa Albanije i Omladinskog saveta Kosova razgovarali su o okvirima za unapređenje buduće saradnje, kao i o narednim prilikama za susrete krovnih saveza mladih iz ekonomija Zapadnog Balkana1. Naredni susret krovnih saveza mladih planiran je već za septembar.  

Na otvaranju Regionalnog sastanka pored predstavnika/ca krovnih saveza i predstavnika Regionalnog saveta za saradnju (RCCpridružili su nam se i predstavnici/ce Lokalne kancelarije Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u Srbiji, kao i predstavnici Delegacije EU u Srbiji.  

Ovim Memorandumom nastojimo da ojačamo položaj krovnih saveza, ali i da postavimo pravac našeg partnerstva koje se zasniva na principima uzajamnog poštovanja i razumevanja, savezništva, afirmacije, razmene iskustva i stručnosti. 

Potpisivanje Memoranduma smatramo velikim uspehom za mlade širom Zapadnog Balkana, a on ostaje otvoren za učešće drugih krovnih saveza iz regiona. 

Sastanak krovnih saveza Zapadnog Balkana u Beogradu podržala je Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana Regionalnog saveta za saradnju (RCC). 

[1] Albanija, Bosna I Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Severna Makedonija i Srbija 
* Ovaj naziv je bez prejudiciranja  statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244/1999 i Mišljenjem  Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.