fbpx
Prespa Forum Dialogue: Kako izgleda jedan međunarodni događaj iz ugla nove članice KOMS tima?

Prespa Forum Dialogue: Kako izgleda jedan međunarodni događaj iz ugla nove članice KOMS tima?

Kao nova članica KOMS tima, bila sam unapred uzbuđena zbog prilike da prisustvujem nekom od brojnih događaja na koje su KOMS članovi pozvani. Nisam ni pretpostavila da će se ta prilika pružiti ubrzo, nakon dve nedelje mog angažmana u KOMSu.

Od srede 30. juna do petka 2. jula naša Google lokacija locirala nas je na Prespanskom jezeru u Severnoj Makedoniji. Tamo smo Miljana Pejić (generalna sekretarka KOMS), Uroš Savić Kain (predsednik Upravnog odbora KOMS) i ja prisustvovali panel-diskusijama i koncertu u čast ukidanja rominga u okviru Prespanskog forum dijaloga.

Događaji na kojima smo bili predstavljaju deo projekta Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana, koji je pod okriljem Saveta za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council).

Prespanski forum dijalog istovremeno je okupio omladinske i vladine predstavnike, ali na dva različita mesta (u Oteševu i na Ohridu). Na forumu mladih, pod nazivom „Lokalni glasovi mladih za približavanje regiona“, svoje krovne organizacije su predstavljali mladi iz celog regiona – iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Albanije, Kosova*, Severne Makedonije i Srbije.

U čast ukidanja rominga, ali i zbog diskutovanja o poboljšanju položaja mladih iz celog regiona Zapadnog Balkana, organizovane su panel-diskusije a potom i večernji muzički događaj tj. koncert, u okviru Prespanskog događaja.

Uprkos napornom putu do odredišta, bilo je jasno da je put vredeo čim smo stigli u Oteševo i spremili se za svečani prijem. Govore su održali gradonačelnik okruga Resen, Živko Gošarevski i ministarka obrazovanja i nauke Severne Makedonije, Mila Carovska. KOMS tim, kao i svi predstavnici krovnih saveza regiona, delili smo uzbuđenje – radovali smo se što se zajedno nalazimo na tako važnom događaju kakav je ukidanje rominga zarad lakšeg povezivanja i saradnje.

Upečatljiv utisak celog putovanja je da su članovi i članice KOMS tima izuzetno cenjeni i da o njima važe pozitivne predrasude. Mladi ljudi iz regiona su, činilo mi se, bili unapred oduševljeni samom činjenicom da sam članica KOMS tima, što je dosta olakšalo naše upoznavanje i povezivanje.

Tokom celog dana, u četvrtak 1. jula, održavale su se panel-diskusije čija je glavna ideja bila – na koji način bi mladi i donosioci odluka trebalo da sarađuju da bi se položaj mladih u regionu poboljšao i unapredio?

Koristeći rezultate istraživanja Balkan Barometar, govornici panela su skrenuli pažnju na neke od ključnih problema, poput problema nezaposlenosti, problema odliva mozgova i želje mladih za odlaskom iz svoje zemlje. Isticali su da je moguće povezati se i sarađivati jedino kada su odnosi mirni, kao i to da je mladima Zapadnog Balkana zajedničko što u budućnost gledaju s nadom koju ne bi trebalo uzaludno pustiti niz vodu.

Inspirativni i sadržajni govori učesnika omladinskog Prespa foruma podstakli su nas, mlade iz krovnih saveza, da razmenimo ideje i već u pauzama za ručak promišljamo koji bi način bio najpogodniji za unapređivanje naše saradnje.

Konkretne ideje i savete za ostvarivanje ideje savršenog regiona pružili smo učešćem u radnim grupama. Pitali smo se – kako bi izgledao Zapadni Balkan, ako ga zamišljamo kao idealan? Odgovori su bili raznovrsni: od ideje u vezi sa besplatnom carinom, preko ukidanja ili makar olakšavanja pasoške kontrole, do organizacije većeg broja omladinskih razmena.

Na kraju dana, na koncertu gde su nastupali izvođači iz svih 6 ekonomija Zapadnog Balkana, proslavili smo ukidanje rominga. Ovaj važan korak znači jednu prepreku manje na putu uspešne saradnje, što je za nas mlade od posebne važnosti.

Prisetite se situacije (sigurno smo je svi imali) – kada vam je, po povratku s putovanja, stigao ogroman račun za telefon – zvali ste, kuckali i dogovarali se s društvom sa mora gde ići i šta raditi. Odmor vam je maltene preseo tog trenutka kad je stigao račun…

Ovakve scene više neće biti deo svakodnevice jer sa ukidanjem rominga možemo da bez straha zovemo društvo iz celog regiona, ili ih apdejtujemo o najnovijim dešavanjima šaljući poruke – po istoj ceni kao da smo u svojoj zemlji.

Iz Severne Makedonije smo se vratili sa mnoštvom utisaka i novih ideja, nestrpljivi da počnemo da ih realizujemo. Prisetili smo se koliko su okupljanja uživo delotvornija i inspirativnija od onlajn susreta. Članovi i članice KOMS tima unapred se raduju nekom narednom okupljanju i nadaju se da će se ono što pre desiti!

Tekst pisala Danijela Nikolić, (nova) KOMS praktikantkinja za program i odnose s javnošu

*- Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.