fbpx
Strateško planiranje Krovne organizacije mladih Srbije

Strateško planiranje Krovne organizacije mladih Srbije

U periodu od 2. do 4. juna realizovano je strateško planiranje Krovne organizacije mladih Srbije.

Svoj doprinos u kreiranju strateškog plana dali su predstavnici/e organizacija članica KOMS, članovi/ce alumni grupe i predstavnici/e nadzornog odbora, upravnog odbora i sekretarijata KOMS. Tokom ova 3 dana, učesnici i učesnice koji poseduju različita iskustva i ekspertize, kao i perspektive, u oblasti omladinske politike, pružili su svoj doprinos u kreiranju strateških ciljeva i planova kojima će se KOMS baviti u narednim godinama. Kako bi rad KOMS-a bio dodatno usmeren i fokusiran na unapređenje položaja mladih u Republici Srbiji i ostvarivanje drugih ciljeva, proces strateškog planiranja završiće se kreiranjem strateškog plana Krovne organizacije mladih Srbije o čijem usvajanju i stupanju na snagu će glasati Skupština KOMS.

Strateško planiranje Krovne organizacije mladih Srbije podržala je Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana Regionalnog saveta za saradnju (RCC).