fbpx
Savet za mlade: O važnim temama, ovaj put, bez ministra

Savet za mlade: O važnim temama, ovaj put, bez ministra

Krovna organizacija mladih Srbije je u prethodnim nedeljama pomno pratila otpočet proces izmene i dopune Zakona o mladima , kao i rezultate javnih konkursa za projekte i programe od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Sa tim u vezi, upravo je o ovim temama bilo reči na 17. sednici Saveta za mlade Vlade Republike Srbije održanoj u četvrtak 17.06.2021. godine u Palati Srbije.

U odsustvu ministra omladine i sporta Vanje Udovičića, sednicom je predsedavala zamenica ministra omladine i sporta, Snežana Žugić. Na sednici se, pored navedenih tema, diskutovalo i o sprovođenju postupka revizije Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine.

Pitanja koja su mladi postavili predstavnicima Ministarstva omladine i sporta odnosila su se na transparetnost i inkluzivnost procesa izmene i dopune Zakona o mladima, kao i predstojeći vremenski okvir za dalje aktivnosti. Kako je stiglo ukupno 7 komentara za izmenu Zakona o mladima, KOMS smatra da ova početna faza nije urađena na način da okupi najveći broj komentara mladih koji nisu deo udruženja. Tome u prilog govori i broj poslatih komentara, jer kako su istakli MOS zvaničnici svega 3 komentara su bila novost i predlozi koji nisu dobijeni u ranijim konsultativnim fazama. Kako bi se ovaj proces realizovao, uzimajući u obzir preporuke i već urađene analize  mladih i uz adekvatnu analizu efekata, ali i u partnerstvu sa samim mladima, neophodno je da šire uključivanje mladih u proces izrade Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o mladima, bude prioritet MOS-a. Predstavnici/e MOS-a obavestili su članove/ice Saveta o nastavku procesa konsultacija sa mladima i najavili osnivanje radne grupe do kraja meseca juna 2021. godine. Plan je da se sam predlog Zakona o mladima nađe u Skupštini Republike Srbije do 15. novembra 2021. godine.

Pod tačkom razno, mladi predstavnici/e pokrenuli su pitanje dodele sredstava na Javnim konkursima za projekta i programe od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Mladi su izneli podatke iz analize koju je sproveo KOMS i ukazali na netransparentnost procesa formiranja Komisije za evaluaciju projekata, isključivanje domaćih i međunarodnih organizacija u procesu selekcije projekata na konkursu za stimulisanje zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih, nepostojanje bodovne liste po kriterijumima, neblagovremeno objavljivanje rezultata, rešenja i odluke, te nemogućnosti primene žalbene procedure. Takođe, mladi predstavnici/e su istakli da prema podacima koji su javno dostupni, za određeni broj organizacija koje su dobile sredstva na Javnom konkursu, nema informacija o realizaciji prethodnih projekata i aktivnosti na internetu, takođe finansiranih od strane Ministarstva omladine i sporta.

Kako Savet za mlade čine predstavnici/e relevanih tela koja se bave mladima, mladi su iskoristili priliku da pozovu ostale članove Saveta da se aktivnije uključe u rad Saveta odnosno da uključe mlade u svoje aktivnosti. Pozitivan primer je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje je pozvalo mlade na sastanak na kom je prezentovan predlog unapređenja stambene politike za mlade i napravljeni prvi koraci ka uključivanju dela mera u Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne stambene strategije.

Mladi predstavnici/e će nastaviti da pokreću važne teme za mlade u okviru Saveta za mlade Vlade Republike Srbije i ukoliko imaš ideju, predlog ili rešenje za koje misliš da bi trebalo da budu deo rada Saveta – slobodno nam prosledi svoju inicijativu. Ovde se možeš informisati na koji način da se uključiš u rad Saveta, a zapisnike sa prethodnih zasedanja možeš pronaći ovde .

Priprema i učešće mladih predstavnika i predstavnica mladih na sednicama Saveta za mlade podržana je kroz projekat Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje izneto u ovoj vesti je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.