fbpx
Održan regionalni sastanak Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana u Budvi

Održan regionalni sastanak Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana u Budvi

U okviru projekta Omladinske laboratorije Zapadnog Balkana, podržanog od Evropske unije i Saveta za regionalnu saradnju, predstavnici krovnih saveza iz ekonomija regiona Zapadnog Balkana okupili su se od 9. do 11. juna u Budvi. Ovaj sastanak održan je u cilju poboljšanja regionalne saradnje predstavnika i predstavnica krovnih saveza Zapadnog Balkana. 

Učesnici i učesnice sastanka su razgovarali o budućim planovima i načinima za unapređenje regionalne saradnje krovnih saveza. Predloženo je da teme kao što su mentalno zdravlje, digital i inovacije, istraživanja u oblasti mladih i zelena agenda budu u fokusu Omladinske laboratorije u 2022. godini. Iako je istaknuto da su sve teme važne za mlade, oko teme mentalnog zdravlja usaglasio se najveći broj predstavnika i predstavnica krovnih saveza i drugih krovnih tela. 

Predstavnici/e krovnih saveza i drugih krovnih tela, saglasni su da pravac kome bi trebalo težiti jeste unapređenje saradnje krovnih tela, kao i neophodnost održavanja što boljih međusobnih odnosa i komunikacije.  

Jedan od zaključaka ovog susreta jeste prihvatanje činjenice o neophodnosti jačanja komunikacije i saradnje između nacionalnih krovnih saveza širom regiona Zapadnog Balkana. Učesnici/e takođe su se usaglasili oko potrebe formalizacije međusobnih odnosa. 

Učesnice regionalnog sastanka ispred Krovne organizacije mladih Srbije bile su Milica Borjanić, programska koordinatorka KOMS, Jovana Božičković, članica Upravnog odbora KOMS i koordinatorka za finansije i administraciju KOMS, Mina Dobrijević.