fbpx
Analiza konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata Ministarstva omladine i sporta

Analiza konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata Ministarstva omladine i sporta

Krovna organizacija mladih Srbije je na osnovu objavljenih rezultata javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata Ministarstva omladine i sporta uradila analizu udruženja, kao i samih konkursa kojima je odobren novac za realizaciju programa i projekata. Konkursi se odnose na sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ (konkurs za NSM), kao i stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih (konkurs za zapošljavanje).

 

U pitanju su sledeći konkursi:

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakon” (Odluka o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata broj: 401-01-279/2021-04 od 19. maja 2021. godine i Rešenje o rasporedu dela sredstava za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u 2021. godini, broj: 401-01-283/2021-04 od 19. maja 2021. godine).

Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetnišva mladih (Odluka o dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata broj: 401-01-281/2021-04 od 19. maja 2021. godine i Rešenje o rasporedu dela sredstava za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora u 2021. godini, broj: 401-01-285/2021-04 od 19. maja 2021. godine);

U samom uvodu napominjemo da su ugovori sa predstavnicima udruženja kojima su odobrena sredstva za realizaciju programa i projekata prema sajtu Ministarstva omladine i sporta potpisani 28. maja 2021. godine, a da su rezultati konkursa objavljeni 1. juna 2021. godine, odnosno prvo su potpisani ugovori sa udruženjima kojima su sredstva odobrena, da bi se tek naknadno objavili sami rezultati javnih poziva.

Iako bi se dodatnom analizom, koja bi obuhvatila i druga udruženja kojima nisu odobreni projekti, mogla upotpuniti saznanja, na osnovu pregleda ovih podataka može se postaviti pitanje koliko su svrsishodne odluke o dodeljivanju sredstava i koliko konkursi zaista mogu da unaprede položaj mladih ukoliko se prilikom procesa selekcije ne vodi računa o određenim (dole navedenim) parametrima. Nalazi analize konkursa ujedno predstavljaju i alarm da je neophodno kreirati novi Pravilnik na osnovu koga se sredstva dodeljuju udruženjima – organizacijama mladih i za mlade.

KOMS je na osnovu objavljenih finalnih rezultata tih konkursa analizirao:

– regionalnu zastupljenost odobrenih projekata,
– godine protekle od osnivanja udruženja,
– vidljivosti udruženja (internet prezentacije, društvene mreže) i mehanizme komunikacije rezultata i vrednosti  projekata,
– godišnji prihod organizacija kao pokazatelj kapaciteta organizacija za upravljanje finansijskim sredstvima.


Analiza konkursa Ministarstva omladine i sporta

 

Regionalna zastupljenost odobrenih projekata

Iako manje nego prethodne godine, i dalje je previsok ukupan broj projekata koji se dodeljuje udruženjima u Beogradu. Od ukupno 66 odobrenih, organizacije iz Beograda su dobile 30 programa i projekata (45,45%). Broj odobrenih projekata u regionu Vojvodine je takođe natprosečan sa ukupno 20 od 66 odobrenih projekata. Čak 41 od 66 (62,1%) odobrenih projekata dodeljen je organizacijama iz Beograda i Novog Sada.

U slučaju konkursa za realizaciju NSM, 14 od 34 projekta dodeljeno je udruženjima iz Beograda, dok su sredstva dodeljena udruženjima u tek 12 od 30 (40%) okruga. U pogledu finansija i dodeljenog novca, udruženjima iz Beograda je raspoređeno 45,64 od ukupno 84,99 miliona dinara. Zajedno, udruženjima iz regiona Beograda i Vojvodine dodeljeno je 70,04 od ukupno 84,99 miliona dinara.

U slučaju konkursa za zapošljavanje, udruženja iz Beograda su dobila 16 od 32 projekta. Region Kosova i Metohije, kao ni 19 okruga, nije dobio nijedan projekat. U pogledu raspoređenog novca, od ukupno 79,99 miliona dinara, udruženjima iz Beograda je dodeljeno 43,52 miliona dinara, a sumarno regioni Beograda i Vojvodine su odneli 56,85 miliona dinara od ukupno 79,99.

Ovakva regionalna dodela projekata posebno zabrinjava ako imamo u vidu da je broj nezaposlenih mladih u Beogradu značajno niži u odnosu na broj nezaposlenih mladih iz drugih regiona, posebno Centralne i Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije.[1] Od ukupnog broja nezaposlenih mladih, 10,8% je iz Beograda (12 449 nezaposlenih mladih), 19,6% je iz Vojvodine (22 593 nezaposlenih mladih), 28,3% iz regiona Južne i Istočne Srbije ( 32 673 nezaposlenih mladih) i čak 34,9% nezaposlenih mladih je iz regiona Centralne i Zapadne Srbije (40 279 000 nezaposlenih mladih). Region koji ima najviše nezaposlenih mladih – Centralna i Zapadna Srbija je dobio tek tri projekta i ukupno svega 7,4 miliona dinara. Na osnovu ovog se zaključuje da se prilikom dodele sredstava nije vodilo računa o procentu nezaposlenosti mladih prema regionima, a samim tim ni o mladima u značajnom delu Srbije.

 

Godine protekle od osnivanja udruženja

Analiza je delom pružila i podatke u pogledu godina proteklih od osnivanja udruženja koja su dobila projekte na ova dva konkursa. Za razliku od prošle godine sredstva nisu odobrena udruženju koje je osnovano tek nakon raspisivanja konkursa. Međutim i ove godine novac je dobilo nekoliko skoro osnovanih udruženja. Od 32 odobrena projekta na konkursu za zapošljavanje, tri udruženja kojima su projekti odobreni su mlađa od dve godine (osnovana nakon 1.1.2020. godine), dok su još četiri udruženja mlađa od četiri godine (osnovana nakon 1.1.2018. godine). Na konkursu za NSM nisu odobrena sredstva udruženjima formiranim od 2020. godine, ali su tri udruženja osnovana nakon 2018. godine dobila projekat.

 

Vidljivost udruženja

Vidljivost aktivnosti i doseg prema ciljnoj grupi važan je pokazatelj toga kako udruženja komuniciraju svoje aktivnosti. Pomoću informacija dostupnih na internetu za 5 udruženja koja su dobila projekte na konkursu za NSM, kao i 14 (od 32) koja su dobila projekte na konkursu za zapošljavanje nismo pronašli Internet prezentaciju (web sajt). Za čak 19 udruženja od 66 (projekata) koliko je odobreno na ova dva poziva nismo uspeli da pronađemo Internet prezentaciju.

Kod sedam uduržanja koja su dobila sredstva na konkursu za NSM i njih osam koja su dobila sredstva na konkursu za zapošljavanje, nismo uspeli da pronađemo nikakve stranice ili profile na društvenim mrežama Instagram i Facebook.

 

Godišnji prihod organizacija

Pregledom zvaničnih finansijskih izveštaja udruženja (javno dostupnim na sajtu APR-a) uočljivo je da je na konkursu za zapošljavanje čak šest udruženja dobilo više novca za realizaciju projekata nego što im je bio celokupan prihod prethodne godine (kako bi bile uzete u obzir okolnosti izazvane pandemijom KOVID-19 u nekim slučajevima analizirani su prihodi iz pretprošle godine). Na konkursu za NSM – četiri udruženja je dobilo više novca za ovaj projekat nego što im je bio celokupan prihod prethodne godine (ili pretprošle godine obzirom da su i u ovom slučaju okolnosti usled pandemije KOVID-19 uzete u obzir). Potrebno je napomenuti da je odobrenje projekta i novac za realizaciju dobilo i udruženje koje je registrovano kao sportsko udruženje.

Analiza NSM – tabelarni prikaz
Analiza zapošljavanje – tabelarni prikaz

Ova analiza predstavlja prvi korak na osnovu dostupnih podataka iz rezultata konkursa, podataka iz baze Agencije za privredne registre i pretrage Interneta. Rezultati konkursa prikazuju samo ukupan broj bodova za udruženja, bez bodovanja po kriterijumima što je obaveza Komisije za stručni pregled podnetih predloga programa i projekata za finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora – u skladu sa članom 8. Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Svi predlozi programa и projekata se ocenjuju na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenosti rezultata i efekata programa ili projekta sa ciljevima konkursa i doprinosa ostvarivanju javnog interesa u oblastima omladinskog sektora;
2) kapaciteta nosioca programa ili projekta;
3) sadržaja i izvodljivosti predloga programa ili projekta;
4) obuhvata i usklađenosti sa potrebama ciljnih grupa;
5) održivosti efekata programa ili projekta;
6) svrsishodnosti i racionalnosti troškova;
7) vidljivosti programa ili projekta;
8) kvaliteta realizacije prethodnih programa ili projekata koje je finansiralo Ministarstvo.

Ne treba preskočiti ni to da same odluke i rešenja Ministarstva omladine i sporta nisu objavljena i da sami rezultati ne sadrže pouku o pravnom leku za udruženja koja su bila deo ovog javnog poziva. Dodatno, treba naglasiti da u slučaju konkursa za zapošljavanje nije ispoštovana praksa kao kod ostalih konkursa da se u Komisiji za stručni pregled nalaze predstavnici međunarodnih organizacija, već je svih pet članova komisije iz ministarstava Republike Srbije (deo komisije bila su tri predviđena člana Ministarstva omladine i sporta i još dva predstavnika drugih ministarstava).

Krovna organizacija mladih Srbije je Ministarstvu omladine i sporta uputila zahtev za informacijama od javnog značaja tražeći sve materijale (zapisnike o radu, pojedinačna bodovanja prema kriterijumima, pojedinačna bodovanja članova komisije i slično) koji su nastali u radu Komisija za stručni pregled podnetih predloga programa i projekata za finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora i kada joj materijali budu dostavljeni – staviće ih na uvid široj javnosti.

S obzirom na nizak stepen realizacije ciljeva Nacionalne strategije za mlade, možda se razlozi za to mogu tražiti i u ovakvom netransparentnom procesu dodele sredstava putem javnih konkursa.


[1] Podaci preuzeti iz poslednjeg dostupno Mesečnog statističkog biltena NZS za april 2021. godine, http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/15/15962_nsz_bilten_april_2021.pdf

Foto: Unsplash.com