fbpx
Savet mladih zna šta radi: Savet za mlade u Valjevu

Savet mladih zna šta radi: Savet za mlade u Valjevu

Polaznici i polaznice Akademije omladinske politike 4.0 koji dolaze iz raznih delova Srbije, kao poslednju aktivnost u sklopu AOP-a pokrenuli su zagovaračku kampanju za osnivanje lokalnih Saveta za mlade. Završna faza kampanje podrazumevala je i upućivanje poziva za organizovanje sastanaka sa lokalnim donosiocima odluka.

Ovog puta predstavnici/ce Krovne organizacije mladih Srbije, generalna sekretarka KOMS Miljana Pejić i član UO Đorđe Plavšić, posetili su grad Valjevo i tom prilikom prisustvovali sastanku sa zamenikom gradonačelnika, Nemanjom Petrovićem, članom gradskog veća zaduženog za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Markom Jevtićem. Tema sastanka bila je Savet za mlade, kao i lokalni akcioni plan i Kancelarija za mlade. Valjevo je izrazilo volju da uspostavi ove mehanizme naročito Kancelariju za mlade i Savet za mlade. Krovna organizacija mladih Srbije je tu da podrži ovakve inicijative, da osigura učešće mladih ljudih u svim jedinicima lokalne samouprave, na pravi način.

Lokalne inicijative podržane su kroz projekat Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje izneto u ovoj vesti je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.