fbpx
Savet mladih zna šta radi: Savet za mlade u Prokuplju

Savet mladih zna šta radi: Savet za mlade u Prokuplju

Polaznici i polaznice Akademije omladinske politike 4.0 koji dolaze iz raznih delova Srbije, kao poslednju aktivnost u sklopu AOP-a pokrenuli su zagovaračku kampanju za osnivanje lokalnih Saveta za mlade. Završna faza kampanje podrazumevala je i upućivanje poziva za organizovanje sastanaka sa lokalnim donosiocima odluka.

Možemo videti prve rezultate, grad Prokuplje je prihvatio poziv mladih i održan je sastanak između predstavnika lokalne samouprave, predsednika Skupštine grada Prokuplje Dejana Lazića, člana Gradskog veća Marka Kostadinovića i generalne sekretarke KOMS-a Miljane Pejić, polaznika AOP-a i odbornika grada Prokuplje Aleksandra Šljivića i predstavnika mladih u Savetu za mlade Vlade Republike Srbije, Uroša Živkovića, koji su podneli inicijativu. Na sastanku je bilo reči o osnivanju Saveta za mlade u gradu Prokuplju, lokalni donosioci odluka su iskazali veliku zainteresovanost da osnuju telo koje će se baviti mladima iz ovog razloga KOMS će u naprednom periodu nastaviti da podržava dalji razvoj ove inicijative i unapređenje omladinske politike u gradu Prokuplju.

Lokalne inicijative podržane su kroz projekat Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje izneto u ovoj vesti je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.