fbpx
Savet mladih zna šta radi: Savet za mlade u Medveđi

Savet mladih zna šta radi: Savet za mlade u Medveđi

Polaznici i polaznice Akademije omladinske politike 4.0 koji dolaze iz raznih delova Srbije, kao poslednju aktivnost u sklopu AOP-a pokrenuli su zagovaračku kampanju za osnivanje lokalnih Saveta za mlade. Završna faza kampanje podrazumevala je i upućivanje poziva za organizovanje sastanaka sa lokalnim donosiocima odluka.

Nakon prvih rezultata, dolazimo do narednih. Opština Medveđa uputila je poziv za sastanak sa predstavnicima Krovne organizacije mladih Srbije, tema sastanka bio je Savet za mlade, njegovo osnivanje i upoznavanje sa procesom osnivanja. Sastanak je održan 13. maja u Medveđi i na njemu su prisustvovali Nebojša Arsić, predsednik opštine Medveđa, predsednik skupštine opštine Medveđa i drugi predstavnici lokalne samouprave Medveđa koji se u svom radu bave mladima. Oni su nas upoznali sa projektima koje lokalna samouprava sprovodi, a koji se tiču mladih i imaju cilj da zadrže mlade i omoguće im bolje životne uslove. Pored predstavnika lokalne samouprave, sastanku su prisustvovali predstavnici KOMS: Miljana Pejić, generalna sekretarka, Milica Borjanić, koordinatorka programa i Stefan Stoilković, asistent za finansije i administraciju. Takođe, sastanku je prisustvovao Uroš Živković, predstavnik mladih u Savetu za mlade Republike Srbije.

Lokalne inicijative podržane su kroz projekat Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje izneto u ovoj vesti je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.