fbpx
Saopštenje: Formiran Stalni stručni tim za EU dijalog mladih

Saopštenje: Formiran Stalni stručni tim za EU dijalog mladih

Republika Srbija prva je država van Evropske unije koja je uspostavila nacionalni institucionalni mehanizam za usklađivanje omladinske politike u Evropi. Stalni stručni tim za EU dijalog mladih obrazovan je na 16. sednici Saveta za mlade Vlade Republike Srbije, održanoj 14. maja 2021. godine.  

Stalni stručni tim za EU dijalog mladih Saveta za mlade uspostavljen je po uzoru na Nacionalne radne grupe za sprovođenje EU dijaloga sa mladima, koje su u obavezi da imaju samo države članice Evropske unije. Ovakve radne grupe uspostavljaju se kako bi međusobno usklađivale dobre politike za mlade u i uspostavile standardizovane prakse uključivanja mladih u procese donošenja odluka.

Formiranje ovog mehanizma inicirala je Krovna organizacija mladih Srbije, u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije kako bi unapredila politike za mlade i pospešila proces evropskih integracija. U radu stalnog stručnog tima učestvovaće predstavnici/ce Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za evropske integracije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, Tempus Fondacije i Krovne organizacije mladih Srbije.

Koordinaciona međusektorska grupa koju imaju samo države članice EU predstavlja veliki korak i potencijal za mlade i njihovo aktivno učešće, a njena institucionalizacija u okviru Saveta za mlade, osigurava da predlozi mladih budu ključan element razvoja omladinske politike.

Više o EU dijalogu sa mladima možete pročitati ovde.