fbpx
Odlučionice 2.0: Završena obuka za lokalne koordinatore/ke

Odlučionice 2.0: Završena obuka za lokalne koordinatore/ke

Krovna organizacija mladih Srbije je u periodu od 10. do 24. maja održala obuku za selektovane lokalne koordinatore/ke u okviru programa Odlučionice. Predstavnici/e lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva i đačkih parlamenata dolaze iz različitih opština: Bečej, Bor, Ćuprija, Čačak i Vranje

Tokom pet dana obuke, lokalni koordinatori/ke su stekli osnovna znanja o omladinskoj politici, akterima omladinske politike, kao i o omladinskoj politici na lokalu. Kako bi došli do svojih inicijativa, upoznali su se i sa konceptom javnog zagovaranja. Obuka je održana u onlajn formatu što nije sprečilo lokalne koordinatore/ke da aktivno učestvuju i razmenjuju ideje i iskustva iz svojih lokalnih sredina.

Obuka za lokalne koordiantore/ke se zasnivala na Minimumu standarda učešća mladih u donošenju odluka, kao i EU dijalogu sa mladima. Pored toga, lokalni koordinatori/ke su svoje inicijative kreirali na osnovu Putokaza do uključivanja mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici, čije nas finalizovanje i izrada očekuje u narednom periodu.

Kako bi njihove inicijative bile uspešnije, lokalni koordinatori/ke su ispitivali potrebe mladih u svojim lokalnim zajednicama i kroz prezentacije predstavili šta je to potrebno mladima. Nakon formulisanja lokalnih inicijativa, lokalne koordinatore očekuje njihova realizacija. Realizacija inicijativa se očekuje u periodu od 1. juna do 1. avgusta.

Odlučionice se organizuju kao deo projekta “Glas mladih u demokratskim procesima” koji  KOMS realizuje u saradnji sa Beogradskom otvorenom školom – BOŠ u   okviru  programa  “Civilno  društvo za unapređenje  pristupanja Srbije Evropskoj Uniji”, uz podršku Švedske.