fbpx
KOMS: Poseta organizacijama članicama u Nišu

KOMS: Poseta organizacijama članicama u Nišu

Tim Krovne organizacije mladih Srbije nastavio je svoje posećivanje organizacija članica, na red je došao grad Niš. KOMS ima 10 organizacija članica u ovom gradu koje se bave različitim temama, a koje kroz svoje programe uključuju mlade iz ove lokalne zajednice i podstiču aktivizam mladih.

Poseta AEGEE Niš
Poseta KOM018

Sastanci su održani u dva dana, četvrtak 27. maja i u petak 28. maja sa predstavnicima/cama svake organizacije članice, i to sa udruženjima Klub za osnaživanje mladih – KOM018, PROAKTIV, PROTECTA, Udruženje studenata tehnike Evrope – BEST Niš, AEGEE Niš, Omladina JAZAS-a Niš, AzBuki, Smart grupa, Štek Haus i Otvoreni klub.

Poseta BEST Niš
Poseta PROAKTIV

Sa predstavnicima/cama organizacija razgovarali smo o razvijanju programa, u kojima organizacije članice poseduju ekspertizu, koji kasnije mogu da se multiplikuju u različitim jedinicama lokalne samouprave.Razgovarali smo i o uspostavljanju zajedničke zagovaračke kampanje za uspostavljanje instrumenata omladinske politike na lokalnom nivou. Upoznali smo se sa prostorima, programima i izazovima koje organizacije članice imaju, kao i sa predlozima za našu dalju saradnju i učestvovanje u programima koje KOMS realizuje.

Poseta AzBuki
Poseta Smart grupi

Pored organizacija članica, posetili smo i Kancelariju za mlade grada Niša kako bismo zajedno sa lokalnom samoupravom napravili i zagovarali bolje institucionalne i normativne uslove za mlade. Razgovarali smo o budućim planovima i aktivnostima KZM-a, kao i o mogućnostima saradnje u nekim narednim aktivnostima.

Poseta Kancelariji za mlade grada Niša

U narednom periodu nas očekuju posete drugim lokalnim zajednicama, Niš je samo jedan od gradova/mesta koje smo posetili. Budite slobodni da nas pozovete i učestvujete u razgovorima i kreiranju boljeg okruženja za mlade.