fbpx
KOMS i druge OCD na okruglom stolu sa An Linde

KOMS i druge OCD na okruglom stolu sa An Linde

Predstavnici/e Krovne organizacije mladih Srbije učestvovali/e su na okruglom stolu za mlade sa predsedavajućom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), švedskom ministarkom spoljnih poslova An Linde.

Ovom prilikom, Linde je predstavljen rad Krovne organizacije mladih Srbije, aktuelni zagovarački procesi našeg saveza, kao i strateški ciljevi.  Istaknuta je i važnost podrške koju Misija OEBS-a u Srbiji pruža Krovnoj organizaciji mladih Srbije i predstavljeni su ciljevi KOMSa za naredni period.

U okviru svog obraćanja, Linde je naglasila da je potrebno nastaviti sa ulaganjem u mlade kroz sve programe koje se sprovode pošto moraju ostati angažovani ako žele da utiču na razvoj svoje zajednice, a u tom smislu ovi programi igraju značajnu ulogu u pomaganju mladim ljudima da shvate kako funkcionišu demokratske institucije.

Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo što smo kao savez imali priliku da učestvujemo na ovom, za mlade u Srbiji, značajnom događaju i predstavimo svoj rad. Takođe, radujemo se nastavku saradnje sa Misijom OEBS-a u Srbiji u zajedničkoj borbi za poboljšanje položaja mladih u Srbiji.