fbpx
Savet za mlade: usvojene inicijative

Savet za mlade: usvojene inicijative

Dana 7. aprila 2021. godine u Palati Srbije održana je 15. sednica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije na kojoj su prisustvovali predstavnici/ce mladih.

Sednicom je predsedavao ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, pored predstavnika/ca mladih prisustni su bili i predstavnici/e relevantnih ministarstava i institucija.

Od strane predstavnika/ca mladih članova i članica Saveta za mlade, pokrenute su 3 inicijative:

  1. Osnivanja radne grupe za EU dijalog sa mladima
  2. Osnivanje radne grupe za izmene i dopune ili kreiranje novog okvira za Zakon o mladima
  3. Osnivanje radne grupe za izmene i dopune ili kreiranje novog okvira za Zakon o volontiranju

Ove inicijative našle su se na dnevnom redu 15. sednice Saveta za mlade. Inicijative koje se tiču osnivanja radne grupe za EU dijalog sa mladima i izmene i dopune ili kreiranje novog okvira Zakona o mladima, usvojene su od strane svih članova i članica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije.

Iako treća inicijativa o osnivanju radne grupe za izmene i dopune ili kreiranje novog okvira za Zakon o volontiranju nije usvojena, predstavnici/e mladih će nastaviti da unapređuju postojeći predlog i inicijaitivu stave na dnevni red naredne sednice Saveta za mlade.

Ko su mladi koji su deo Saveta za mlade možete pogledati ovde. Mladi predstavnici i predstavnice u Savetu za mlade dolaze iz 11 različitih gradova i opština u Srbiji, predstavljaju 12 udruženja mladih i za mlade koje se bave različitim temama, a koje su od interesa i značaja za mlade.

Ukoliko imaš ideju, predlog ili rešenje za koje misliš da bi trebalo da čuju predstavnici/ce mladih u Savetu za mlade i smatraš da upravo te teme treba da se nađu na dnevnom redu sledeće sednice Saveta za mlade, slobodno nam prosledi svoju inicijativu. Ovde se možeš informisati na koji način da se uključiš u rad Saveta.

Takođe, ovde možeš pratiti zapisnike i ostala relevantna dokumenta vezana za Saveta za mlade.

Priprema i učešće mladih predstavnika i predstavnica mladih na sednicama Saveta za mlade podržana je kroz projekat Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje izneto u ovoj vesti je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.