fbpx
Otvorene prijave za program: Srušimo četiri zida!

Otvorene prijave za program: Srušimo četiri zida!

Da li si mlada osoba iz manje sredine u Srbiji voljna da stvara bolje i tolerantnije društvo? Da li smatraš da je podrška LGBT+ mladima u tvojoj sredini nedovoljna? Da li si svedočio/la homofobiji i/ili transfobiji u svojoj sredini, kao i neadekvatnoj reakciji nadležnih organa i lokalnih vlasti? Onda je ovo sjajna prilika da utičeš na kreiranje pozitivnih promena u svojoj opštini!

Krovna organizacija mladih Srbije poziva mlade osobe iz gradova i opština iz svih delova Srbije da postanu deo programa Srušimo četiri zida.

Zašto rušimo četiri zida? Jer svi zaslužuju pravo na dostojanstven život, pravo na ljubav i pravo na autentičnost, te niko ne sme da bude primoran da ta prava uživa samo u svoja četiri zida.

Šta je program Srušimo četiri zida?

Srušimo četiri zida je šestomesečni program koji će odabranim timovima od po troje mladih ljudi iz pet lokalnih sredina iz Srbije pružiti priliku da kroz nekoliko faza – edukativne, istraživačke i zagovaračke, utiču na lokalne donosioce odluka i generalnu javnost o važnosti rešavanja problema LGBT+ zajednice. U završnoj fazi programa, timovi će o stečenim rezultatima i mogućim rešenjima razgovarati na dijalogu sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Učesnici i učesnice će biti kreatori i kreatorke istraživanja, kampanja i zagovaračkih inicijativa uz logističku  podršku KOMS-a.

Kako program izgleda?

Faza 1 – Edukacija

Tokom ove faze, timovi će proći tri onlajn treninga sa ekspertima i ekspertkinjama iz tri relevantne oblasti: osnove položaja i prava LGBT+ zajednice u Srbiji, EU dijalog (strukturirani dijalog), lobiranje i sprovođenje kratkih istraživanja.

Faza 2 – Istraživanje

U ovoj fazi, učesnici i učesnice će primeniti stečeno znanje i, uz mentorsku podršku, sprovesti kratka istraživanja o položaju i potrebama LGBT+ mladih u svojim lokalnim sredinama. Istraživanja će, potom, proći kroz dizajn i naći će se na zvaničnim platformama KOMS-a kao publikacije, te će biti poslata relevantnim institucijama.

Faza 3 – Kampanja i lobiranje

Ova faza obuhvatiće izradu onlajn i oflajn inicijativa i zagovaračkih kampanja za poboljšanje položaja LGBT+ mladih u lokalnim sredinama. Kampanje će se sprovoditi uz podršku KOMS-a, koji će pružiti određeni finansijski doprinos promociji i vidljivosti kampanje, kao i logističku pomoć u kontaktiranju relevantnih institucija i donosilaca odluka.

Faza 4 – Konsultativni proces i dijalog sa Ministarkom za ljudska i manjinska prava

Nakon sprovedenih kampanja, učesnici i učesnice će biti pozvani u Beograd na dvodnevni konsultativni proces radi pripreme za sastanak sa Ministarkom za ljudska i manjinska prava. Nakon konsutativnog procesa, učesnici i učesnice će još jednom doći u Beograd kako bi učestvovali na dijalogu sa Ministarkom za ljudska i manjinska prava.

Ko i kako može da se prijavi?

Pravo na učešće u programu imaju timovi od po tri osobe između 15 i 30 godina koji dolaze iz istog grada (ne nužno iste lokalne samouprave). Prijave timova vrše se putem sledeće forme:

https://forms.gle/gwfqApkJySabENXn9

Ukoliko ne možete da nađete članove i članice tima, ohrabrujemo vas da se prijavite sami/e ili po dvoje, a mi ćemo vas, ukoliko bude postojala opcija, spojiti sa osobama koje dolaze iz vašeg grada, a kojima budu falili članovi ili članice.

Prijave su otvorene do 5. maja 2021. Učesnici i učesnice će mejlom biti obavešteni o rezultatima konkursa, najkasnije narednog dana.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Filipu Vuloviću na filip.vulovic@koms.rs

Ovaj projekat finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, kroz grant dodeljen Krovnoj organizaciji mladih Srbije. Stavovi izraženi u ovom pozivu ne izražavaju nužno zvanične stavove Evropske unije i Saveta Evrope.