fbpx
Savet za mlade.. i mladi!

Savet za mlade.. i mladi!

Dana 16. marta 2021. godine u Palati Srbije održana je Konstitutivna sednica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije. Imenovani su novi članovi i članice Saveta za mlade koji će u narednom periodu imati važnu savetodavnu ulogu u radu Vlade Republike Srbije za sva pitanja relevantna za mlade. 

Sednicom je predsedavao ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, dok su prisustvovali predstavnici/e relevantnih ministarstava i institucija kao i predstavnici/e mladih. Na sednici su svi članovi i članice Saveta za mlade informisani o realizovanim aktivnostima u 2020. godini kao i planiranim aktivnostima za 2021. godinu, od strane Ministarstva omladine i sporta. Takođe, predstavljeno je Istraživanje položaja i potreba mladih u Republici Srbiji sprovedeno 2020. godine koje na godišnjem nivou objavljuje Ministarstvo omladine i sporta.

Od strane predstavnika/ca mladih članova i članica Saveta za mlade, došlo je do pokretanja tri inicijative koje se tiču osnivanja radnih grupa za EU dijalog sa mladima, izmene i dopune ili kreiranje novog okvira za Zakon o mladima i Zakon o volontiranju. Kako bi se ovim temama posvetilo više pažnje, vremena za diskusiju i odlučivanje, inicijative će se naći na dnevnom redu sledeće sednice koja se očekuje početkom aprila meseca. Pored toga, mladi su predložili dodatne teme koje bi trebalo uvrstiti u planirane aktivnosti za 2021. godinu poput lokalnih Saveta za mlade, prostora za mlade, stambene politike, mladih sa rurala i mnogih drugih koje će i u pisanoj formi dostaviti Savetu.

Članovi i članice Saveta za mlade iskazali su veliku zainteresovanost i motivisanost za rad unutar Saveta i unapređivanje položaja mladih kroz delovanje u svojim oblastima.  Više informacija o 15 mladih koji su deo Saveta za mlade pogledajte ovde. Mladi predstavnici i predstavnice u Savetu za mlade dolaze iz 11 različitih gradova i opština u Srbiji, predstavljaju 12 udruženja mladih i za mlade koje se bave različitim temama, a koje su od interesa i značaja za mlade.

Priprema i učešće mladih predstavnika i predstavnica mladih na sednicama Saveta za mlade podržana je kroz projekat Mladi za aktivne savete koji je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje izneto u ovoj vesti je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.