fbpx
Imenovani članovi i članice Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

Imenovani članovi i članice Saveta za mlade Vlade Republike Srbije

Rešenjem Vlade Republike Srbije, 25. februara 2021. godine imenovani su zamenica predsednika i članovi i članice Saveta za mlade. Savet broji ukupno 37 članova i članica, a od kojih su 15 predstavnici i predstavnice udruženja mladih i za mlade. U skladu sa stečenim statusom krovnog saveza mladih prema članu 14. Zakona o mladima Krovna organizacija mladih Srbije je procesom selekcije odabrala 15 mladih ljudi.

Uloga predstavnika i predstavnica mladih u Savetu je višestruka, mladi će kroz Savet imati priliku da zastupaju stavove mladih i osiguraju da se prioriteti mladih nađu na agendi donosioca odluka. Kroz rad Saveta predlagaće mere za unapređivanje omladinske politike u Republici Srbiji, kao i mere za usklađivanje i koordinisanje aktivnosti ministarstava i drugih organa nadležnih za posebne oblasti u omladinskom sektoru i svih drugih subjekata omladinske politike.

Mladi članovi i članice Saveta redovno će učestvovati i na koordinacionim sastancima koje organizuje Krovna organizacija mladih Srbije sa ciljem usaglašavanja stavova, konsultacija sa mladima, ali i organizacijama mladih i za mlade.

Podsetimo, Savet za mlade je savetodavno telo Vlade Republike Srbije koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike i predlaže mere za njeno unapređivanje.

Savet za mlade čine predstavnici/e organa državne uprave u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, pokrajinskog organa uprave nadležnog za pitanja mladih, udruženja i saveza mladih, kancelarija za mlade, zajednički predstavnik nacionalnih saveta nacionalnih manjina i ugledni stručnjaci.

Predstavnici mladih, članovi i članice Saveta za mlade će imati zadatak i odgovornost da predstavljaju potrebe i interese svih mladih sa teritorije Republike Srbije: mlade iz ruralnih sredina, mlade iz osetljivih grupa, i one koji ne znaju da ovakvo telo postoji.

Mladi ljudi iz Saveta za mlade biće tu da te čuju i prenesu ono što ti imaš da kažeš!