fbpx
Akademija omladinske politike: uspešno realizovan peti modul

Akademija omladinske politike: uspešno realizovan peti modul

Uspešno realizovan peti modul Akademije omladinske politike i započeto planiranje kampanje promene! 

Akademija omladinske politike je jednosemestralni obrazovni program KOMS-a na kome 20 polaznika i polaznica imaju priliku da iskustveno uče o omladinskoj politici, upoznaju se sa najvažnijim akterima i instrumentima za poboljšanje položaja mladih, ovladaju veštinama za aktivno učešće u društvu i osnaže se za uspešno zagovaranje kako bi doprineli unapređenju položaja mladih u svojim zajednicama i šire.  

Nakon završetka četiri modula Akademije omladinske politike i nešto kraće pauze, povoljniji epidemiološki uslovi dozvolili su nam da se ponovo okupimo sa polaznicima i polaznicama četvrte generacije Akademije omladinske politike.  

Kako smo ga spontano nazvali, Zimski kamp u Vrnjačkoj Banji poslužio je našim akademcima i akademkama da kroz tri dana primene znanje stečeno na prethodnim modulima i da, uz podršku KOMS-a, isplaniraju Kampanju promenekojom će moći da se zalažu za promenu položaja mladih u Srbiji. Kroz više radionica, sesija i branstorming-a, učesnici i učesnice su se uspešno podelili/e u tri tima, od kojih svaki ima određeni zadatak: planiranje, informisanje i zagovaranje. Cilj do kojeg su došli učesnici i koji smatraju najvažnijim jeste zagovaranje za transparentno formiranje saveta za mlade na lokalu širom teritorije Srbije.  

U narednih mesec dana, naši sjajni akademci i akademke će intenzivno raditi na realizaciji Kampanje uz podršku KOMS-a. KOMS u ovim mladim ljudima vidi veliki potencijal i sigurni smo da će kampanja doneti pozitivne rezultate i kreirati bolje uslove za mlade u lokalnim sredinama u Srbiji.